Print

Begraafplaatsen

In november, de rouwmaand, staan we meer dan anders stil bij onze dierbare overledenen.
Een bezoek aan de begraafplaats hoort hier zeker bij.

Om alles in goede banen te leiden op onze begraafplaatsen willen we de regels voor het plaatsen van bloemen en versieringen nog eens in de verf zetten.

 Om het overzichtelijk te houden op de begraafplaatsen, mogen   
 versieringen  zowel tijdelijke als blijvende – niet hoger zijn dan 80cm voor 
 de gewone graven en 20cm voor de urngraven.
 Bij de columbaria is aan de nis een bloemenhouder voorzien. Andere
 versieringen zijn hier niet toegestaan.
 Op de strooiweide mogen geen versieringen of voorwerpen geplaatst 
 worden.
 Het spreekt voor zich dat de meegebrachte bloempotten, vazen en 
 sierstukken de doorgang van de bezoekers niet mogen hinderen.

 Plaats deze dus op of vlak bij de grafzerk.
 Putten maken rond de grafzerken is uit den boze. Indien dit niet wordt   
 gerespecteerd, zullen de stadsdiensten deze verwijderen ongeacht de  
 termijn waarop bloemen en sierstukken mogen staan tijdens de periode
 van Allerheiligen.
 De tijdelijke versieringen, zoals potten met levende planten of vazen met 
 bloemen moeten uiterlijk op 1 december verwijderd worden. Gebeurt dit 
 niet, dan zullen onze stadsdiensten ze verwijderen.

 Indien er vragen zijn rond de begraafplaatsen, kan je steeds info verkrijgen 
 op de dienst burgerzaken.

 Eefje Devos, administratief medewerkster – 013 35 24 32
 Sebastiaan Degeest, administratief medewerker – 013 35 24 31