Print

Activeren van de schattingscommissie naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden

De aanhoudende droogte heeft heel wat schade aangericht bij de land- en tuinbouwsector. Het is bijzonder belangrijk dat op dit ogenblik de nodige maatregelen genomen worden om de geleden schade zo snel mogelijk te laten vaststellen.
De gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten (de schattingscommissie) kan u hiervoor tot hulp zijn.
Gelieve ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen om uw eventuele beroepsverliezen in kaart te brengen.
Bij de aanvraag tot vaststelling van schade voegt u best al een aanwijzing van de aard van de schade. Het werk van de schattingscommissie wordt eenvoudiger als ze vóór het eventuele plaatsbezoek de ligging van de getroffen percelen, de teelten en de oppervlakten al kent.