Print

1 voltijds diensthoofd grondgebiedszaken (A4a-A4b) (m/v/x) - statutair

Je bent hoofd van de dienstengroep grondgebiedszaken, bestaande uit de diensten openbare werken, gebouwen, mobiliteit, uitvoering en ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en groen. Je coacht de medewerkers van deze diensten, biedt hen technische ondersteuning en coördineert de projecten en werkzaamheden. Je kan het bestuur technisch onderbouwd adviseren in dossiers over wegenis en het gemeentelijk patrimonium en weet concrete oplossingen voor te stellen. Je volgt de projecten die hieruit voortvloeien nauwgezet op. Je bent de spilfiguur tussen het bestuur enerzijds en studiebureaus, aannemers en nutsmaatschappijen anderzijds. De proeftijd bedraagt 12 maanden.

Voorwaarden

Je legt een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 595 Sv.) voor, je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, je hebt een rijbewijs B en je slaagt voor de selectieprocedure.

Je bent Belg. Je hebt een masterdiploma of gelijkgesteld en minimaal 4 jaar voor de functie relevante beroepservaring.

Kandidaten die niet over het vereiste diploma beschikken worden toegelaten tot de selectie indien zij aan een van volgende voorwaarden voldoen:

  • voldoen aan een vereiste inzake voor de functie relevante beroepservaring (minimaal 4 jaar) en slagen voor een niveau- of capaciteitstest;
  • beschikken over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;
  • beschikken over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding, gevolgd bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding

Wat bieden we?

  • een uitdagende functie met verantwoordelijkheid
  • maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, en fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer.
  • interessante verlofregeling van 35 vakantiedagen
  • een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € 44.891,47
  • relevante ervaring wordt gewaardeerd

Meer info?

Bij de dienst HRM: selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 42

Interesse?

Bezorg je kandidatuur per post of tegen ontvangstbewijs uiterlijk 04.03.2020 aan het college van burgemeester en schepenen, A. Nihoulstraat 13-15 in 3270 Scherpenheuvel-Zichem. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard.