Print

Nieuw skatepark Scherpenheuvel

De stad Scherpenheuvel-Zichem heeft de ambitie om deze beleidsperiode een nieuw skatepark te realiseren in Scherpenheuvel ter vervanging van het oude skatepark dat in 2011 werd geplaatst. Er werd hiervoor in 2023 maar liefst een budget van € 165.000 voorzien in het Meerjarenplan ’20 –’25.

Het nieuwe skatepark zal onderdeel uitmaken van het nog aan te leggen stadSZpark dat de volgende jaren wordt gerealiseerd op de voormalige zwembad-site en de omliggende gronden. Voor het stadSZpark wordt er later dit jaar een inrichtingsplan opgesteld waar ontmoeting, beleving en recreatie centraal zal staan. Het nieuwe skatepark zal een essentieel onderdeel vormen van het stadSZpark.Voorbeeld ter informatie

Om een skatepark te realiseren dat voldoet aan de noden en verwachtingen van de gebruikers en waar ze bovendien nog jarenlang plezier aan beleven, wil de dienst sport en jeugd de lokale skatecommunity nu al betrekken in het proces.

De dienst sport en jeugd gaat daarom van start met een participatietraject waarmee ze de noden, wensen en verwachtingen van de lokale skaters in kaart willen brengen.

Online bevraging

Het eerste deel van dit participatietraject omvat een online bevraging die wordt verspreid onder de jongeren van Scherpenheuvel-Zichem en de huidige gebruikers van het skatepark.

De vragenlijst kan tot woensdag 22 juni 2022 worden ingevuld.

De informatie die hiermee wordt verzameld, wordt gebundeld en bezorgt aan enerzijds het ontwerpbureau dat het inrichtingsplan maakt voor het stadSZpark en anderzijds aan leveranciers die worden gecontacteerd voor het ontwerp en de aanleg van het nieuwe skatepark.

Geïnteresseerden kunnen via de vragenlijst aangeven om actief mee te werken aan het nieuwe skatepark. Uit de kandidaten zal er een werkgroep worden samengesteld. Deze werkgroep zal mee de ontvangen feedback filteren, inspiratiebezoeken plannen, de ontvangen ontwerpen beoordelen, aanbevelingen formuleren, enz.

Volgens de huidige timing zou het nieuwe skatepark eind 2023 worden opgeleverd.