Print

Tentoonstelling Monseigneur Brems

Jozef Brems werd geboren op de Haneberg in Testelt. In 1871 verhuisde het gezin Brems naar Herk-de-Stad. Na de middelbare school trad hij in bij de Norbertijnengemeenschap van Averbode, daar kreeg hij de kloosternaam Ludolfus. Brems studeerde theologie en werd op 9 maart 1895 tot priester gewijd door kardinaal Benedetto Lorenzelli. Nadien werkte hij als missionaris in verschillende parochies in Noord-Duitsland en Denemarken. In Vejle (Jutland) stichtte hij in 1904 de Sint-Norbertusparochie, die tot vandaag bediend wordt vanuit Averbode.

In augustus kan je genieten van een tentoonstelling over het leven en werk van monseigneur Brems, die zijn stempel wist te drukken op de norbertijnergemeenschap in Averbode en de omliggende gemeentes in het algemeen.

De tentoonstelling loopt van 13 tot 22 augustus in het abstkwartier van de abdij, waar verschillende schilderijen van de monseigneur te bezichtigen zijn. 

Openingsuren: van 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur.