Print

Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is een instrument om het stadsbestuur op termijn in staat te stellen planmatig vorm te geven aan:

  • het verbeteren van de wegeninfrastructuur van de wegeninfrastructuur, zowel gewestelijke als gemeentelijke, door het herinrichten van doortochten en het wegwerken van knelpunten en gevaarlijke kruispunten;
  • het aanpassen van de infrastructuur in woonzones en wijken;
  • het verfijnen van de fietsinfrastructuur en de aansluiting op provinciale fietsroutenetwerken;
  • de uitbouw van een efficiënt openbaar vervoersplan.

Hiernaast worden een aantal flankerende maatregelen vooropgesteld om het mobiliteitsplan te realiseren:

  • informatie: over het openbaar vervoer
  • sensibilisatie: promotie van het openbaar vervoer door goedkopere tarieven
  • bewegwijzering: totaal bewegwijzeringsplan, parkeerbewegwijzering, bewegwijzering fietsroutes zowel functioneel als recreatief