Print

Verwaarlozing

Het lokaal bestuur wil de verwaarlozing van woningen en gebouwen op haar grondgebied voorkomen en bestrijden. Dit is belangrijk, iedereen woont immers graag in een aantrekkelijke buurt. Bovendien kan ernstige bouwval de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen.

Scherpenheuvel-Zichem heeft een gemeentelijk reglement 'Registratie en belasting van verwaarloosde woningen en gebouwen'. Het reglement regelt hoe de vaststelling van de verwaarlozing, de opname in het register, de schrapping... gebeurt en wat de gevolgen van opname kunnen zijn alsook de bijhorende belasting. Bij tekenen van verval worden eigenaars preventief op de hoogte gebracht van de vastgestelde gebreken.

Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen

De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld vanop het openbaar domein of publiekelijk toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag.
Deze vaststelling wordt beschreven in een administratieve akte, waarin ook foto's zijn opgenomen.
Deze akte wordt door de registerbeheerder IGO aangetekend verstuurd naar de eigenaar(s) van het verwaarloosde pand.

Beroep aantekenen

Als eigenaar van een verwaarloosd pand kun je beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Dit kan onder andere via het modeldocument dat je kan downloaden onderaan deze pagina.

Als er geen beroep aangetekend wordt of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Wat is een verwaarloosde woning of gebouw?

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan dakbedekking of –gebinte, kroonlijst of dakgoten, schoorstenen, buitenmuren, voegwerk, buitenschrijnwerk of wanneer het pand niet water- en/of winddicht is.

Hoe kan ik als eigenaar de registratie vermijden?

Als eigenaar van een verwaarloosde woning/gebouw kun je de gebreken herstellen. Het lokaal bestuur en in het bijzonder de technisch adviseur van het woonproject biedt ondersteuning en begeleiding bij herstel aan de eigenaars indien nodig. Als hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, vergeet dan niet dat je misschien beroep kunt doen op allerlei premies en fiscale voordelen. Na herstel kun je een schrapping uit het gemeentelijk register aanvragen. Dit kan onder andere via het modeldocument dat je kan downloaden onderaan deze pagina.

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

De gemeentelijke belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen bedraagt 1.300 euro en gaat per 12 maanden opname in het register omhoog tot een maximum van 5.200 euro. Je kunt een vrijstelling aanvragen, raadpleeg hiervoor het reglement.

Een verwaarloosd pand melden?

Heb je een woning of gebouw in je nabije omgeving dat er verwaarloosd uit ziet en je graag wil melden? Dat kan via onderstaande contactgegevens. De consulent zal het pand onderzoeken. Opgelet: dit is geen oplossing wanneer er enkel sprake is van een verwaarloosde tuin of je last hebt van woekerende planten van de buren. Het moet gaan over verwaarloosde elementen die betrekking hebben op het pand zelf. 

Meer info?

Consulent 'leegstand en patrimonium'
0498 17 32 95
leegstand.scherpenheuvel-zichem@igo.be

Reglement verwaarlozing