Print

Rioolaansluiting

Bij aansluiting van uw privéwaterafvoer op de riolering moet u die voor de eerste ingebruikname laten keuren. Die keuring kan gebeuren door privékeurders. Voor bijkomend advies kan u altijd terecht bij de technische dienst.

De verplichte keuring geldt bij de aansluiting op het rioleringsstelsel van een nieuwbouw, bij een eerste aansluiting van een bestaande woning, bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater, bij renovatie van een woning en op verzoek van de gemeente na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid. Ook bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein is een keuring verplicht.

Voor een aansluiting, afsluiting of afkoppeling van uw riolering kan u terecht bij de technische dienst op het gemeentehuis. Bij de aflevering van uw bouwvergunning krijgt u van de gemeente altijd meer info en de richtlijnen voor deze keuring.

In het nieuw Algemeen Waterverkoopreglement staan alle rechten en plichten voor de watermaatschappijen, rioolbeheerders en de klanten. Dat reglement geldt sinds 1 juli 2011. U vindt er dus ook info over de regeling voor lekken, de waarborg tegen afsluiting van leidingwater en de verplichte watermeter per wooneenheid voor elke nieuwbouw. U vindt het Algemeen Waterverkoopreglement op www.vmm.be.

In zitting van 12 september 2011  werden door het college van burgemeester en schepenen volgende richtlijnen voor de keuring van de privéwaterafvoer goedgekeurd:

  • de aansluiting op het openbaar rioleringsnet wordt pas uitgevoerd na het voorleggen van het keuringsattest en na betaling van de retributie
  • de septische tank wordt verplicht in alle gebieden van het goedgekeurd zoneringsplan, inclusief in het centraal gebied
  • de kosten voor de keuring bij de verplichte huiswaterafvoer tijdens wegeniswerken zijn volledig ten laste van de stad
  • er wordt slechts 1 DWA- en 1 RWA-aansluiting per perceel voorzien, tenzij om technische redenen niet haalbaar
  • er wordt bij iedere nieuwe bouwaanvraag onmiddellijk een wachtaansluiting gecreëerd.