Huisnummer

Wat

Hebt u een bouwgrond gekocht maar weet u niet wat uw huisnummer wordt? Verbouwt u een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denkt u dat u een extra huisnummer nodig hebt, voor een stal, een bedrijf, een vzw,...? Vraag uw huisnummer dan aan bij de gemeente.

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Verder onderschat men vaak het belang van een duidelijk zichtbaar huisnummer. Het ontbreken van een goed zichtbaar huisnummer kan problemen geven voor de hulpdiensten, politie postbodes, enz… Extra aandacht voor een goed zichtbaar huisnummer kan veel ongenoegen en problemen voorkomen!

U kan op de dienst bevolking gratis een huisnummer bekomen. Het staat u echter vrij een fraaier exemplaar aan te schaffen bij de lokale schoenmaker of doe- het- zelf-zaak.

Procedure

U vraagt het huisnummer aan bij de gemeente:

  • Bij nieuwbouw vraagt u een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
  • Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet u verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Het gemeentebestuur wijst u een of meer huisnummers toe. Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Type

toelating

Doelgroep

burger

Thema

bouwen en wonen
burger en overheid

Trefwoorden

huisnummer
huisnummering
nummer
verbouwing