Print

Onvrijwillig deeltijdse werknemers

Een validatie van het formulier C3-deeltijds werken is niet langer nodig door de gemeente sinds juli 2020.

Voortaan moet een deeltijdse werknemer met behoud van rechten op de inkomensgarantie-uitkering nier meer langs gaan bij de gemeente waar hij verblijft om zijn controlekaart C3-deeltijds werk te laten valideren.

Het KB van 13 mei 2020 tot opheffing van artikel 72 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel C131bis in hetzelfde besluit dat op 27 mei 2020 werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad, schaft de validatie van het RVA-formulier C3-deeltijds door gemeenten af van 1 juli 2020.

Voor meer info kan je terecht op de website van de RVA