Print

Onvrijwillig deeltijdse werknemers

De controlekaart voor onvrijwillig deeltijdse werknemers moet gevalideerd worden.

Hoe moet u dit formulier laten valideren?

Het valideren gebeurt door het afstempelen van het formulier C3. Dit gebeurt bij het stadsbestuur.
Bij aanvang van de deeltijdse tewerkstelling moet u zich aanbieden om de validering te bekomen van het formulier van de lopende maand en de drie daaropvolgende maanden.
Nadien moet u zich eenmaal om de drie maanden aanbieden om de formulieren van de komende drie maanden te laten valideren.

Opgelet: het formulier zal slechts gevalideerd worden indien u kader 1 van het formulier heeft ingevuld!