Print

Nachtwinkels

De nachtwinkels zijn wettelijk gedefinieerd in de wet openingsuren van 10 november 2006 en moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • geen andere activiteiten uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
  • netto verkoopsoppervlakte mag niet groter zijn dan 150 m²
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding "nachtwinkel" dragen

In Scherpenheuvel-Zichem geldt een belasting voor het uitbaten van een nachtwinkel. Deze belasting is tweeledig:

  1. De openingsbelasting is een éénmalige belasting vastgesteld op 6 000 euro en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
  2. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1 500 euro. Deze belasting is verschuldigd per nachtwinkel voor het ganse jaar. Voor elke belastingsplichtige geldt dat bij stopzetting van de activiteiten in de loop van het aanslagjaar dit geen aanleiding geeft tot enige belastingsvermindering.