Print

Ambulante handel

Ambulante handel is de officiële term die gebuikt wordt voor huis-aan-huis verkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen of lokalen. Ambulante handel is het meest bekend in de vorm van marktkramen, rijdende snackbars, kiosken, vis-en olliebollenkraampjes en bloemenstalletjes; maar ook de ouderwetse scharensliep en modernere verkopers aan de deur horen hierbij.
Marktkramen en verkoopwagens vinden gewoonlijk een standplaats op markten, brinken en pleinen, of op daarvoor gereserveerde ruimten bij winkelcentra en op kruisingen en straathoeken. De marktkramen of verkoopwagens kunnen hiervoor een gemeentelijke vergunning krijgen voor dagelijkse of wekelijkse handel, of ook voor seizoensperioden.