Print

Verblijfsrecht voor vreemdelingen.

Heeft u vragen met betrekking tot uw verblijfsrecht?

Voor de meest actuele info hierover kan u terecht bij de FOD Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken.