Print

Afvalinzameling voor kmo's

Het afvalstoffendecreet bepaalt dat de huisvuilinzameling voor particuliere gezinnen exclusief dient te gebeuren door afvalintercommunales of door de gemeenten. Bedrijven daarentegen kunnen hun afval ook laten ophalen en verwerken door private afvalbedrijven. Opgelet: EcoWerf zamelt van kmo's enkel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in. Deze zijn van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoude-lijke afvalstoffen. Afvalstoffen ontstaan door een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit zijn niet toegestaan.

Tarieven voor kmo’s

Aangezien de OVAM enkel de aankoop van containers voor particulier gebruik subsidieert, betalen kmo’s een hoger huurtarief voor de containers. De aanbiedingsprijs en prijs per kilogram zijn wel dezelfde als voor particulieren.

KMO-tarieven voor huisvuil en GFR:

VolumeAanbiedingsprijs
(per aanbieding)
Prijs
(per kilogram)
Huur
(per maand)
HuisvuilGFTHuisvuilGFTHuisvuilGFT
120 liter0,50 euro0,00 euro0,25 euro0,18 euro1,84 euro1,84 euro
240 liter1,00 euro0,00 euro0,25 euro0,18 euro2,47 euro2,47 euro
1.100 liter5,00 euro0,00 euro0,25 euro0,18 euro7,07 euro7,07 euro

Kmo’s kunnen geen 40-litercontainer huren, deze zijn enkel voor particulieren beschikbaar.

Het te betalen voorschot is afhankelijk van het type container:

  • gebruik van 1 of meerdere containers van 120 liter: 50 euro/combinatie;          
  • gebruik van 1 of meerdere containers van 240 liter: 100 euro/container;          
  • gebruik van 1 of meerdere containers van 1.100 liter: 500 euro/container.