Print

DifTar

Voor de huisvuilinzameling krijg je een grijze DifTar-container voorzien van een elektronische gegevens-chip. Voor de inzameling van gft wordt je bestaande groene container met een chip uitgerust. Je kan uiteraard ook steeds een nieuwe container aanvragen. De afvalcontainers worden bij elke lediging gewogen en de informatie wordt geregistreerd in de boordcomputer van de ophaalwagen.

Hoe beter je sorteert, hoe minder je betaalt

DifTar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’: je betaalt niet langer per huisvuilzak of gft-scheursticker, maar per kilogram aangeboden afval. Het zorgt voor een eerlijke verdeling van de afvalkosten, want hoe beter je sorteert, hoe minder je betaalt. Bovendien verkleinen we samen de afvalberg door minder afval te produceren en beter te sorteren en recycleren! 

KMO

Ben je eigenaar van een kmo en heb je vragen over de afvalinzameling via EcoWerf? Bel dan naar de groene lijn: 0800/97 0 97 (kies1).

Wat bij verhuis?

De GFT- en de restafvalcontainer horen bij de woning. Neem ze dus niet mee naar je nieuwe adres maar laat ze staan. Op het moment dat je je verhuis meldt op het stadhuis worden je containers geblokkeerd.

  • Als je verhuist naar een andere gemeente wordt het resterende saldo teruggestort op je rekening.
  • Als je naar een ander adres in de gemeente verhuist, wordt je betaalde voorschotbedrag verder gebruikt op je nieuwe adres.
  • Wanneer de GFT- en/of restafvalcontainer van de huurder van een woning niet geledigd is na zijn verhuis en de container reeds geblokkeerd is, dan is de kostprijs van het achtergelaten GFT- en/of restafval voor de verhuurder.

Meer informatie

Surf naar www.ecowerf.be voor meer informatie over DifTar. Je kan met vragen ook terecht op het groene nummer 0800/97 0 97 (kies 1). De DifTar-dienst is bereikbaar op weekdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.