Print

Bijkomende zakken naast je container aanbieden?

Openstaande containers bemoeilijken het werk van de laders en verhogen de kans op ongevallen. Let er ook op dat je het maximum toegelaten gewicht niet overschrijdt. Een 40 litercontainer mag maximum 15 kg afval bevatten, voor een 120 litercontainer is dit maximaal 50 kg afval en voor een 240 litercontainer maximaal 80 kg afval. Een overvolle container kan je makkelijk vermijden, in de eerste plaats door je container tijdig aan te bieden.

Heb je eenmalig meer afval, dan kan je extra zakken aanbieden.

  • Neem enkele dagen voor de ophaaldag contact op via het gratis groene nummer (0800-97097 optie 1) en meld dat je extra zakken wenst aan te bieden.
  • Dit is een occasionele maatregel. EcoWerf zal controleren hoe vaak je dit al hebt aangevraagd. Ze zullen je mogelijk adviseren om te overwegen een groter volume van container te nemen.
  • Deze zakken moeten in de container passen. Dit wil zeggen een volume van 60 liter en geen pmd-zak om misverstanden te vermijden. Er worden maximaal 6 zakken per ophaalbeurt meegenomen, en dit met een maximum van 3 keer per jaar.
  • Indien aan bovenvermelde voorwaarden voldaan is, zal het adres en aantal zakken genoteerd en meegegeven worden aan de chauffeurs. Enkel op deze plaatsen die op de lijst genoteerd staan, worden aangeboden zakken meegenomen. De container zal tijdens de reguliere inzameling geledigd worden, nadien worden de zakken in de container geplaatst en opnieuw gewogen en geledigd tot alles opgeladen is. Uiteraard zal de aanbiedingsretributie (vb 1 euro voor een 120L-container) slechts éénmaal aangerekend worden.
  • Indien je niet op voorhand een ophaling van bijkomende zakken hebt aangevraagd, worden de zakken die naast de container worden aangeboden ook niet meegenomen.