Print

Voornaamsverandering.

Sedert 01.08.2018 kan men een voornaamsverandering aanvragen bij de bevolkingsdienst. Voorheen was het de Minister van Justitie die daarvoor bevoegd was; nu dus de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de betrokkene ingeschreven is in de bevolkingsregisters.
Er zijn twee standaard aanvraagformulieren, een algemeen formulier en een voor transgender.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan, na controle van de gerechtelijke antecedenten van de betrokkene, de voornaamsverandering toestaan indien de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet kunnen schaden.
De ambtenaar beslist binnen een termijn van 3 maanden na indiening van het verzoek.
De gemeente kan een retributie heffen op de verandering van voornaam.

Opmerking.
De aanvragen voor naamsverandering moeten nog altijd ingediend worden bij de Minister van Justitie.