Print

Begraven of cremeren?

Iedereen kan een laatste rustplaats krijgen op één van de stedelijke begraafplaatsen.
Niet-inwoners betalen een belasting van 170 euro. Deze dient echter niet betaald te worden indien men kiest voor een concessie.

Begraven:

  • Begraven in volle grond in een  gewoon graf
  • Begraven in volle grond in een graf met concessie
  • Bijbegraving in een reeds bestaand graf of bestaande concessie

Cremeren:

  • Bijzetting in een columbarium zonder concessie
  • Bijzetting in een columbarium met concessie
  • Begraven van de asurne in een urngraf zonder concessie
  • Begraven van de asurne in een urngraf met concessie
  • Bijbegraving van de asurne in een bestaand (urn)graf
  • Asverstrooiing op de strooiweide (bestelbon herdenkingsplaatje)

Op elke begraafplaats is er een sterrenweide voor de begraving van de assen of het stoffelijk overschot, de uitstrooiing van de assen en/of de herdenking van foetussen. Voor de herdenking kan een bloem in natuursteen aangekocht worden op de de dienst burgerlijke stand.
(bestelbon bloem sterrenweide)

De assen kunnen ook op een andere plaats dan de begraafplaats worden uitgestrooid, begraven of bewaard (de zogenaamde thuisbewaring, -begraving of –verstrooiing).

Ook asverstrooiing in de Belgische territoriale zee is een mogelijkheid.

Consessies

Een concessie (“gekochte grond – gekochte nis”) biedt de zekerheid dat de laatste rustplaats gedurende een langere periode bewaard blijft. In de stad Scherpenheuvel-Zichem is dat een looptijd van 30 jaar.

Een concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen en zal niet verleend worden vóór het overlijden van een begunstigde.
Je kan een concessie aangaan voor een urngraf, een graf in volle grond of voor een columbarium.
In een grafconcessie kunnen ten hoogste 2 personen of asurnen begraven worden. In een urngrafconcessie of een columbariumconcessie ten hoogste 3 urnen.
(aanvraag concessie)

 

Prijzen

 INWONERS NIET-INWONERS
Grafconcessie1. 250 euro2.500 euro
Urngrafconcessie420 euro840 euro
Columbariumconcessie420 euro840 euro