Print

Militiegetuigschrift (uittreksel van het stamboek)

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.
Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.
Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen.