Print

Hoe inschrijven?

Voorwaarden om te kunnen inschrijven

Om je kind in te schrijven voor Baloe, dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn:

  • Minstens 2 jaar oud
  • Reeds ingeschreven in een school

Registratie in TicketGang

Ouders die gebruik willen maken van voorschoolse, naschoolse of vakantie-opvang, moeten zich vooraf registreren in het online inschrijvingsprogramma. Registreren kan eenvoudig via scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu. Je maakt een account aan en koppelt hieraan elk kind. Let op: wanneer er apart gefactureerd moet worden aan vader en moeder, dienen er 2 aparte accounts aangemaakt te worden.

Na het aanmaken van je gezinsaccount wordt deze nagekeken door de administratieve dienst van Baloe. Wanneer je dossier volledig is, word je account actief en kan je gebruik maken van Baloe.

Ouders beheren zelf hun persoonlijke opvangpagina. Gelieve alle relevante en noodzakelijke informatie in te vullen en bepaalde bijzonderheden, o.a. van medische aard, zeker te vermelden. Alle wijzigingen met betrekking tot je dossier dienen aangepast te worden in je gezinsaccount, zodat dit op elk moment up-to-date is.

Zonder een actieve account kan je geen gebruik maken van Baloe. Ouders die niet beschikken over een computer met internetverbinding kunnen steeds terecht op de administratieve dienst in het stadhuis.

Hou er rekening mee dat je dossier moet worden nagekeken en geactiveerd door de administratieve dienst van de opvang. Dit kan enkele dagen in beslag nemen. Maak je dossier dus minstens een week voordat je kind(eren) zullen deelnemen aan de opvang in orde.

Wanneer je account geactiveerd is, ontvang je een registratiepasje. Hierop staat een unieke barcode, de naam van het kind en de naam van de ouder(s). Gelieve dit pasje aan de boekentas van je kind te bevestigen, telkens wanneer je gebruik maakt van de opvang. Op die manier kunnen de aanwezigheden vlot geregistreerd worden.

Reserveringen voor vakanties

Inschrijven is verplicht tijdens de vakantieperiode. Voor elke vakantie worden de brochures via de plaatselijke scholen verspreid. Ouders delen via Ticketgang mee op welke dagen zij hun kinderen aan de opvang willen toevertrouwen. De inschrijving gebeurt online en kan vanaf de eerste inschrijvingsdatum vermeld in de vakantiebrochure.  Inschrijven kan zolang er vrije plaatsen zijn.

Reserveringen voor schoolvrije dagen

Er wordt enkel opvang georganiseerd op schoolvrije dagen voor scholen uit Scherpenheuvel-Zichem.  Ook dan is inschrijven via Ticketgang verplicht. De inschrijving gebeurt online en dit ten laatste één week voor de schoolvrije dag.  Op schoolvrije dagen van scholen buiten Scherpenheuvel-Zichem wordt geen opvang gegarandeerd. Ouders informeren best vooraf bij de coördinator.

Annulatie van reserveringen tijdens vakanties en schoolvrije dagen

Annuleren voor vakanties en schoolvrije dagen kan kosteloos tot de uiterste annulatiedatum.  Voor vakanties kan je deze datum terugvinden in de vakantiebrochure, voor schoolvrije dagen is dat tot 7 kalenderdagen voor de schoolvrije dag.

Wanneer je een goedgekeurde reservatie annuleert na de uiterste annulatiedatum betaal je een boete van 5 euro per dag per kind.    Wanneer je niet komt opdagen betaal je 10 euro per dag per kind.

In volgende gevallen kan na de uiterste annulatiedatum geannuleerd worden zonder dat er boete moet betaald worden:

  • Ziekte (binnen de 7 dagen een doktersattest binnenbrengen bij de betrokken dienst)
  • Overlijden tot de 3de graad van bloed en aanverwanten (doodsbrief, attest van overlijden)
  • Verhuis buiten de gemeente (attest van woonst of bewijs aangifte van adreswijziging)
  • Een overmachtssituatie (gestaafd door schriftelijke bewijsstukken)