Voorlopig rijbewijs

Wat

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

  • een voorlopig rijbewijs M18

  • een voorlopig rijbewijs M36

  • een voorlopig rijbewijs M12

 

Voorwaarden

U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

Voor het voorlopig rijbewijs M18 dient u 20 uur rijles gevolgd te hebben bij een erkende rijschool vooraleer u het voorlopig rijbewijs komt aanvragen. Hiervan krijgt u een bekwaamheidsattest. Dit attest moet bijgevoegd zijn bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs.

Voor het voorlopig rijbewijs M12 dient u 6 uur rijles gevolgd te hebben nadat de geldigheid van het vorig voorlopig rijbewijs verlopen was. Het vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) mag niet meer geldig zijn. U dient ook in de wachttijd van 3 jaar te zitten.

 

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet aangevraagd worden in de stad of gemeente waar u gedomicilieerd bent.

De aanvraag van het voorlopig rijbewijs dient persoonlijk te gebeuren.

Het afhalen van het voorlopig rijbewijs kan door de aanvrager zelf of door een derde persoon die een handgeschreven volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager voorlegt.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart

  • eén recente pasfoto (indien uw foto op uw identiteitskaart niet recent is)

  • het bekwaamheidsattest (indien M18)

Bedrag

Het voorlopig rijbewijs kost 25,00 euro.

Type

bewijs

Doelgroep

burger

Thema

burger en overheid
mobiliteit en openbare werken

Trefwoorden

voorlopige
rijbewijzen