Internationaal rijbewijs

Wat

Het internationaal rijbewijs is noodzakelijk voor de houder van een Belgisch rijbewijs die naar een land gaat waar het Belgisch rijbewijs niet erkend is. Dat betekent dat het internationaal rijbewijs niet geldig is in het land waar het werd uitgereikt en ook niet geldig is in het land waar de houder ervan woont.

Voorwaarden

In België mag u alleen met een internationaal rijbewijs rijden  als u niet ingeschreven bent in België.                             

De houder van het internationale rijbewijs moet zowel zijn/haar nationaal rijbewijs als het internationaal rijbewijs kunnen voorleggen om een voertuig te mogen besturen.

Procedure

U kunt het internationaal rijbewijs aanvragen bij uw stad of gemeente.

Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • recente pasfoto
  • geldig Belgisch rijbewijs

Bedrag

Het internationaal rijbewijs kost 21,00 euro.

Uitzonderingen

Buitenlands ambassadepersoneel moet zich met de diplomatieke identiteitskaart wenden tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken om het internationaal rijbewijs te verkrijgen.

Type

bewijs

Doelgroep

burger

Thema

burger en overheid
mobiliteit en openbare werken

Trefwoorden

internationale
rijbewijzen