Europees rijbewijs

Wat

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europees rijbewijs aan in de stad of gemeente waar u gedomicilieerd bent. 

De aanvraag van het rijbewijs dient persoonlijk te gebeuren.

Het afhalen van het rijbewijs kan door de aanvrager zelf of door een derde persoon die een handgeschreven volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager voorlegt.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart

  • voorlopig rijbewijs of uw huidig rijbewijs

  • het aanvraagformulier indien u een rijbewijs aanvraagt om een nieuwe categorie te bekomen

  • één recente pasfoto (indien uw foto op uw identiteitskaart niet recent is)

  • attest van verlies of diefstal indien u niet meer in het bezit bent van een rijbewijs

  • rijgeschiktheidsattest van groep 1 of groep 2 (medische schifting)

  • attest vakbekwaamheid (basiskwalificatie)

Bedrag

Het rijbewijs kost 25,00 euro.

Type

bewijs

Doelgroep

burger

Thema

burger en overheid
mobiliteit en openbare werken

Trefwoorden

europese
rijbewijzen