Print

Landbouwraad

De landbouwraad Scherpenheuvel-Zichem is een door het stadsbestuur erkende adviesraad met een autonome werking. De structuur van de Landbouwraad is een zo breed en democratisch mogelijk beleidsadviserend orgaan.
Alle landbouwers van Scherpenheuvel-Zichem, gelijk welke productietak, zijn lid van de algemene vergadering van de Landbouwraad.
Hij bevordert de samenwerking tussen land- en tuinbouwers en signaleert landbouwproblemen zodat deze gecoördineert kunnen worden aangepakt.

Samenstelling landbouwraad:

 • Secretaris: Vanhulst Stefan, Binnenstraat 21,3271 Scherpenheuvel-Zichem
  email: stefan.vanhulst@telenet.be
 • Voorzitter: Robert Alfons, Basilieklaan 236, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 • Ondervoorzitter: Linda Ruelens, Frans Smeyersstraat 87, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 • Ondervoorzitter: Toetenel Paul, Maasstraat 20, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
 • Financieel verantwoordelijke: Jacquemyn Maurice, Vinkenberg 8,3271 Scherpenheuvel-Zichem

Overige leden: Claes André, Renders Renilde, Vermeylen Guy, Jacquemyn Maurice, Staes Martine, Robert Alfons, Toetenel Paul, Blevi Fernanda, Vanhulst Stefan, Melaet Maria, Kris Isenborghs, Verstraelen Alfons, Weckx André, Ruelens Linda.

Taken van de Landbouwraad:

 • Een eigen landbouwveleid voor de gemeente voor te bereiden, te adviseren en op te volgen.
 • De landbouwproblemen signaleren en aanpakken.
 • De belangen van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak behartigen, dit in open samenwerking met alle land- en tuinbouwers, deskundige raadgevers en het stadsbestuur.
 • Op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen aangaande de problemen die de land- en tuinbouwers aanbelangen.