Print

Jeugddienst

De jeugddienst houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met kinderen en jongeren. We zijn het eerste aanspreekpunt voor jeugdzaken en we zijn de link tussen het gemeentebestuur en de kinderen en jongeren van Scherpenheuvel-Zichem.

In Scherpenheuvel-Zichem zijn er een heleboel jeugdwerkinitiatieven aanwezig. Op ons grondgebied zijn er maar liefst 6 jeugdverenigingen actief, 3 jeugdhuizen en 4 jeugdinitiatieven rond kunstbeoefening.

De jeugddienst werkt rond alles wat belangrijk is voor kinderen en jongeren, onder andere:

  • Jeugdruimte (jeugdlokalen, aanleg en onderhoud speel- en skateterreinen, enz.)
  • Vrije tijd (Knuffel- en Grabbelpas, speelpleinwerking, animatoren, de Buitenspeeldag, fuiven, ...)
  • Ondersteuning jeugdwerk (subsidies, jeugdraad, enz.)
  • Vorming (kadervorming, vormingsaanbod Goed Gevormd!, ...)

Heb je bepaalde vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met één van onderstaande medewerkers. Wij doen ons uiterste best om je een zo duidelijk en volledig mogelijk antwoord te verschaffen.

Robin Struys

Tel: 013 35 24 71

E-mail: robin.struys@scherpenheuvel-zichem.be of jeugddienst@scherpenheuvel-zichem.be

Ben Verreck

Tel: 013 35 24 70

E-mail: ben.verreck@scherpenheuvel-zichem.be of vakantiewerking@scherpenheuvel-zichem.be