Print

Huursubsidies

Stedelijk erkende jeugwerkinitiatieven kunnen een subsidie aanvragen voor de huurkosten van een niet-gemeentelijk gebouw of lokalen waarin de gewone activiteiten van de vereniging plaatsvinden. De huursubsidies worden berekend op basis van een aantal gegevens van het afgelopen werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 september van het afgelopen kalenderjaar tot 31 augustus van het lopende kalenderjaar.

Het jeugdwerkinitiatief heeft geen geschikt lokaal dat door de stad wordt voorgesteld geweigerd. De subsidie draagt uitsluitend bij aan de goede werking van het jeugdwerkinitiatief en het gehuurde gebouw of lokaal wordt exclusief gebruikt door de aanvrager voor de werking van het jeugdwerkinitiatief.

Raadpleeg het volledige reglement voor meer informatie en alle voorwaarden.