Print

Hoe inschrijven?

Voorwaarden om te kunnen inschrijven

Om je kind in te schrijven voor Baloe, dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn:

  • Minstens 2 jaar oud
  • Reeds ingeschreven in een school

Voor Testelt is er een wachtlijst. Indien u uw kind wenst in te schreven op de wachtlijst, dient u bovendien telefonisch contact op te nemen met de administratieve dienst van Baloe.

Registratie in TicketGang

Ouders die gebruik willen maken van voorschoolse, naschoolse of vakantie-opvang, moeten zich vooraf registreren in het online inschrijvingsprogramma. Registreren kan eenvoudig via scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu. Je maakt een account aan en koppelt hieraan elk kind. Let op: wanneer er apart gefactureerd moet worden aan vader en moeder, dienen er 2 aparte accounts aangemaakt te worden.

Na het aanmaken van je gezinsaccount wordt deze nagekeken door de administratieve dienst van Baloe. Wanneer je dossier volledig is, word je account actief en kan je gebruik maken van Baloe.

Ouders beheren zelf hun persoonlijke opvangpagina. Gelieve alle relevante en noodzakelijke informatie in te vullen en bepaalde bijzonderheden, o.a. van medische aard, zeker te vermelden. Alle wijzigingen met betrekking tot je dossier dienen aangepast te worden in je gezinsaccount, zodat dit op elk moment up-to-date is.

Zonder een actieve account kan je geen gebruik maken van Baloe. Ouders die niet beschikken over een computer met internetverbinding kunnen steeds terecht op de administratieve dienst in het stadhuis.

Hou er rekening mee dat je dossier moet worden nagekeken en geactiveerd door de administratieve dienst van de opvang. Dit kan enkele dagen in beslag nemen. Maak je dossier dus minstens een week voordat je kind(eren) zullen deelnemen aan de opvang in orde.

Wanneer je account geactiveerd is, ontvang je een registratiepasje. Hierop staat een unieke barcode, de naam van het kind en de naam van de ouder(s). Gelieve dit pasje aan de boekentas van je kind te bevestigen, telkens wanneer je gebruik maakt van de opvang. Op die manier kunnen de aanwezigheden vlot geregistreerd worden.

Reserveringen voor vakanties

Inschrijven is verplicht tijdens de vakantieperiode. Voor elke vakantie worden de brochures via de plaatselijke scholen verspreid. Ouders delen mee op welke dagen zij hun kinderen aan de opvang willen toevertrouwen. De inschrijving kan online en dient te gebeuren vóór de uiterste inschrijvingsdatum vermeld in de vakantiebrochure. Wanneer de plaatsen volzet zijn, kan je niet meer inschrijven. Tot de uiterste inschrijvingsdag kan je via het inschrijvingsprogramma steeds nakijken of er plaatsen zijn vrijgekomen. Nadien kan je hiervoor terecht bij de administratieve dienst.

Reserveringen voor schoolvrije dagen

Er wordt enkel opvang georganiseerd op schoolvrije dagen voor scholen uit Scherpenheuvel-Zichem.  Ook dan is inschrijven verplicht. De inschrijving kan online of via de administratieve dienst en dit ten laatste één week voor de schoolvrije dag. Je dient de uren door te geven dat je gebruik wenst te maken van de kinderopvang, tussen 7u en 19u. Op schoolvrije dagen is er begeleiding aanwezig vanaf het uur dat het eerste kind werd ingeschreven tot het laatste einduur dat werd opgegeven.  Op schoolvrije dagen van scholen buiten Scherpenheuvel-Zichem wordt geen opvang gegarandeerd. Ouders informeren best vooraf bij de coördinator.

Laattijdige annulatie van reserveringen tijdens vakanties en schoolvrije dagen

Inschrijven voor vakanties en schoolvrije dagen kan tot de uiterste inschrijvingsdatum. Nadien inschrijven kan, maar enkel als er nog plaats is.

In volgende gevallen kan na de uiterste inschrijvingsdatum geannuleerd worden zonder dat er boete moet betaald worden:

  • Ziekte (binnen de 7 dagen een doktersattest binnenbrengen bij de betrokken dienst)
  • Overlijden tot de 3de graad van bloed en aanverwanten (doodsbrief, attest van overlijden)
  • Verhuis buiten de gemeente (attest van woonst of bewijs aangifte van adreswijziging)
  • Een overmachtssituatie (gestaafd door schriftelijke bewijsstukken)

Voorrangsregels

Bij locaties waar we werken met een wachtlijst, geven we voorrang aan de broertjes en zusjes van de kinderen die reeds gebruik maken van de opvang. Deze kinderen komen op een aparte wachtlijst.