Print

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad onze stad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt de volledige bevolking van de gemeente. De raad voor maatschappelijk welzijn regelt lles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. De raadsleden, die om de zes jaar door de kiezers worden verkozen, nemen belangrijke beslissingen over het functioneren van onze gemeente: wat moet er gebeuren, hoe moet dit gebeuren, met welk personeel en wat is het budget? Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de gemeente.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Scherpenheuvel-Zichem bestaan uit dezelfde 27 leden. CD&V en Open VLD vormen de coalitie. N-VA, Vooruit en Vlaams Belang vormen de oppositie.

De gemeenteraadszittingen vinden plaats om 20.00 uur. Normaal gezien gaan deze door in de raadzaal van het stadhuis, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel-Zichem. Omwille van de coronamaatregelen gaan de zittingen digitaal door. De zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vinden aansluitend plaats.

De raden komen ongeveer één keer per maand samen, minimaal 10 keer per jaar. Het grootste deel van de vergaderingen is openbaar. Iedereen kan ze dus vrij bijwonen, maar mag niet deelnemen aan de debatten.

De raadsleden zijn:

Manu Claes (CD&V)
Burgemeester
Mettebeemden 6, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 78 40 - GSM: 0475 65 96 14
manu.claes@scherpenheuvel-zichem.be

Arlette Sannen (CD&V)
Voorzitter
Pelgrimsstraat 13, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 78 36 21 - GSM: 0477 19 13 91
arlette.sannen@scherpenheuvel-zichem.be

Nico Bergmans (Open VLD)
Derde schepen 
Weefbergstraat 25, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0478 24 03 82
nico.bergmans@scherpenheuvel-zichem.be

Lieve Renders (CD&V)
Tweede schepen
Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 62 18 - GSM: 0472 53 88 74
lieve.renders@scherpenheuvel-zichem.be

Kris Peetermans (Open VLD)
Eerste schepen
Hulst 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0473 89 02 09
kris.peetermans@scherpenheuvel-zichem.be 

Inne Pauwels (CD&V)
Zesde schepen 
Abdijstraat 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0494 88 43 10
inne.pauwels@scherpenheuvel-zichem.be

Tony Vancauwenbergh (Open VLD)
Vijfde schepen
Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 14 17 - GSM: 0475 50 24 17
tony.vancauwenbergh@scherpenheuvel-zichem.be

Allessia Claes (N-VA)
Marcel Zeelmaekersstraat 41, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0471 97 96 62
allessia.claes@scherpenheuvel-zichem.be

Jan Boeckx (Open VLD)
Vierde schepen
Kompaniestraat 12, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0486 96 60 78
jan.boeckx@scherpenheuvel-zichem.be

Koen Vranken (CD&V)
Vossekotstraat 109, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0478 53 94 36
koen.vranken@scherpenheuvel-zichem.be

Geert Janssens (CD&V)
Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 29 05 21 - GSM: 0496 55 11 66
geert.janssens@scherpenheuvel-zichem.be

Ronald Schuyten (Open VLD)
Zuidervest 25, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 78 32 70
ronald.schuyten@scherpenheuvel-zichem.be

Ursula Bervoets (Open VLD)
Martensstraat 6, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0495 12 86 43
ursula.bervoets@scherpenheuvel-zichem.be

Annelies Ooms (N-VA)
Plaatsvondel 15, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0484 23 22 67
annelies.ooms@scherpenheuvel-zichem.be

Suzy Wouters (Vlaams Belang)
Vossekotstraat 131, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0474 73 92 40
suzy.wouters@scherpenheuvel-zichem.be

Anne-Sophie Weckx (CD&V)
Sparrenlaan 41, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0486 02 01 97
annesophie.weckx@scherpenheuvel-zichem.be

Esther Schoolmeesters (Open VLD)
Vinkenberg 7, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0485 46 52 14
esther.schoolmeesters@scherpenheuvel-zichem.be

Lieve Van Den Berghe (Open VLD)
Processieweg 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
lieve.vandenberghe@scherpenheuvel-zichem.be

Christini Gounakis (Vooruit)
Schuurweg 13, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0476 32 92 09
christini.gounakis@scherpenheuvel-zichem.be

Pieter Boudry (N-VA)
Tiensestraat 67a, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 39 84 36 - GSM: 0479 92 41 26
pieter.boudry@scherpenheuvel-zichem.be

Alex Van Nijlen (N-VA)
Houwaartstraat 11, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0476 48 79 30
alex.vannijlen@scherpenheuvel-zichem.be

Lieven Simon (N-VA)
M. Zeelmaekersstraat 19, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0476 23 84 08
lieven.simon@scherpenheuvel-zichem.be

Rita Devos (Vooruit)
Nieuwland 7, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0474 70 19 95
rita.devos@scherpenheuvel-zichem.be

Rudi Vancauwenbergh (Vlaams Belang)
Diestsestraat 102 C, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0478 35 82 43
rudi.vancauwenbergh@scherpenheuvel-zichem.be

Brigitte Gielen (Vlaams Belang)
Marslaan 48, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0470 94 46 69
brigitte.gielen@scherpenheuvel-zichem.be

Simone Simons (CD&V)
Prins Alexanderstraat 21, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0473 81 48 54
simone.simons@scherpenheuvel-zichem.be
Ludo Van Mellaerts (CD&V)
Kerkstraat 7, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
GSM: 0475 54 65 76
ludo.vanmellaerts@scherpenheuvel-zichem.be