Print

Gemeentelijke welzijnsraad

Samenstelling dagelijks bestuur

  • Voorzitter: Kris Boonen
  • Ondervoorzitters: Elly Mattheus en Gerda Croes
  • Secretaris: Lieve Brouwers
  • Financieel verantwoordelijke: Francine Van Dijck
  • Ondersteunende leden: Ann Claes en Daniëlle Leys

Aansluiten gemeentelijke welzijnsraad

Om aan te sluiten bij de gemeentelijke welzijnsraad dient u onderstaand aanvraagformulier (zie bijlage) in te vullen en op te sturen naar de dienst welzijn, August Nihoulstraat 13-15,3270 Scherpenheuvel-Zichem.

Subsidiëring van de plaatselijke welzijnsverenigingen

Alle stedelijke erkende welzijnsverenigingen kunnen werkingssubsidies krijgen. Deze worden toegekend op basis van activiteiten die plaatsvonden in het voorbije werkjaar.

U kan deze subsidies voor uw vereniging aanvragen via onderstaand invulformulier.

Naast deze subsidie komen welzijnsverenigingen (en alle andere erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem) ook nog in aanmerking voor subsidies voor jubilerende verenigingen.