Print

Evenementenloket: aanvraag toelatingen

Meldingsplicht

Indien je als vereniging, instelling, organisatie, …  ‘iets’ wil organiseren, dien je dit steeds aan te vragen/te melden via het evenementenformulier. In coronatijden moet je ook een draaiboek toevoegen waaruit duidelijk blijkt hoe je de dan geldende maatregelen op je evenement/activiteit toepast.

Wat mag je momenteel organiseren?

Organisatie van sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstelling of congressen met publiek

Het is mogelijk publiek te ontvangen tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen, met een maximum van:

 • binnen: een zittend publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 2000 personen te overschrijden (vanaf 30/7 max. 3000 personen);
 • buiten: een publiek van maximum 2500 personen (vanaf 30/7 max. 5000 personen). 

Opgelet!! Indoor kunnen activiteiten met publiek dus enkel doorgaan in een infrastructuur die voldoet aan het CIRM. Niet elke zaal zal hiervoor dus in aanmerking komen.

Tijdens deze activiteiten moeten het toepasselijke protocol gevolgd worden en volgende minimale regels:

 1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 2. een afstand van 1,5 m tussen elke groep toeschouwers wordt gegarandeerd;
 3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm);
 4. de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
 5. de openbare ruimte met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 6. de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
 7. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 8. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 9. de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 01.00 uur.

Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen, moeten de horecaregels nageleefd worden. Echter, het geluidsniveau van 80 decibels kan worden overschreden. Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen eveneens worden aangeboden.

Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Tijdens eenzelfde samenscholing of activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Bovenstaande activiteiten moeten worden georganiseerd met voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online tool CERM, en wanneer van toepassing vult de uitbater de CIRM in, en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.
Er is geen CIRM/CERM vereist indien het publiek minder dan 100 personen binnen of minder dan 200 personen buiten bedraagt.

Recepties en banketten

Bij het organiseren van een receptie of een banket binnen thuis, gelden de volgende regels:

 • het huishouden kan maximum acht andere personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, ontvangen;​
 • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, is deze inbegrepen in de acht personen;
  • de horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen, ook indien de receptie of het banket georganiseerd wordt door een professionele cateraar;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, dan is de dienstverlening tot 01.00u toegelaten.

Eetfestijnen zoals buurtbarbecues, mosselfestijnen, spaghetti-dagen,… die vrij toegankelijk zijn, worden beschouwd als evenementen. Ze dienen de regels die van toepassing zijn te volgen (toestemming van de lokale overheid, het gebruik van de CERM/CIRM, de horecaregels behalve de limitering van het geluidsniveau van 80 db,…).

 • Indoor kunnen dergelijke initiatieven met een zittend publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 2000 personen te overschrijden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen (vanaf 30/7 max. 3000 personen).
 • ​Outdoor kunnen dergelijke initiatieven maximum 2500 personen ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen (vanaf 30/7 max. 5000 personen).

Opgelet!

Het volstaat niet om enkel het (online) evenementenformulier in te dienen.

Elke organisator moet ook een draaiboek toevoegen waarin duidelijk vermeld staat hoe de richtlijnen, die van toepassing zijn op het evenement, concreet toegepast zullen worden. Indien je het online evenementenformulier gebruikt, moet je dit draaiboek in rubriek G opladen.

Voor bepaalde activiteiten (zie boven) moet verplicht het CERM-certificaat toegevoegd worden aan de aanvraag.