Print

Evenementenloket: aanvraag toelatingen

Meldingsplicht

Wie van plan is om iets te organiseren in onze stad moet dit aanvragen via het evenementenformulier. Via dit formulier wordt de evenementencel van de stad op de hoogte gebracht van de georganiseerde activiteit. Er wordt dan nagegaan of voor deze activiteit bijkomende (veiligheids)maatregelen getroffen moeten worden en welke stedelijke vergunningen er noodzakelijk zijn.

Zonaal evenementenreglement

Het zonaal evenementenreglement zorgt ervoor dat er in alle 32 gemeenten van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost een uniforme reglementering van toepassing is voor het brandveilig organiseren van evenementen. Het biedt daarnaast ook een duidelijke leidraad voor organisatoren voor het brandveilig organiseren van een evenement.
Vanaf 1 juni 2022 moet elke tijdelijke inrichting of evenement voldoen aan de voorwaarden in dit reglement. 

Opgelet!

Te veel aanvragen komen last minute of onvolledig binnen. Het (online) evenementenformulier moet ten laatste 30 dagen voor aanvang van de activiteit aan ons bezorgd worden. Aanvragen die te laat of onvolledig toekomen, worden niet meer behandeld. Er wordt dus geen toelating gegeven voor deze evenementen.

Meer info

Silke Willems - 013 77 26 47 - silke.willems@scherpenheuvel-zichem.be

(bereikbaar op maandag, woensdag voormiddag, donderdag en vrijdag)