Print

Evenementenloket: aanvraag toelatingen

Er kunnen terug evenementen georganiseerd worden, weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

Voor alle evenementen (publiek toegelaten) geldt vanaf 1 september een capaciteitslimiet van:

  • 200 personen binnen
  • 400 personen buiten.

Uiteraard dient hierbij steeds rekening gehouden te worden met de basisprincipes (afstand, hygiëne, samenscholingen vermijden, …)

In het bijgevoegde overzicht kan je zien welke activiteiten je kan organiseren en onder welke voorwaarden.

Het komt er op neer dat als je evenement uit verschillende onderdelen bestaat, je voor elk onderdeel het geldende sectorprotocol (horeca, markt, sport, cultuur, …) moet volgen. Zo past bijvoorbeeld een een muziekoptreden met eet- en drankgelegenheid het protocol Cultuur (muziek) en het protocol Horeca (eet/drank) toe.

We willen u ook nog wijzen op het CERM Protocol (https://www.covideventriskmodel.be/protocol). Dit protocol is een gids voor alle private en publieke organisatoren om events COVID-veiliger te maken. Het is een gids voor alle events, ongeacht het type of de grootte van het event. Zo kan elke organisator nagaan of het haalbaar is zijn/haar event te kunnen organiseren, gezien de strenge maatregelen, en welke eventuele extra inspanningen nog genomen kunnen worden om het event zo COVID-veilig mogelijk te organiseren.

Voor bepaalde evenementen is dit protocol en de bijgevoegde matrix zelfs verplicht .

Opgelet!

Het volstaat niet om enkel het (online) evenementenformulier in te dienen.

Elke organisator moet ook een draaiboek toevoegen waarin duidelijk vermeld staat hoe de richtlijnen, die van toepassing zijn op het evenement, concreet toegepast zullen worden. Indien je het online evenementenformulier gebruikt, moet je dit draaiboek in rubriek G opladen.

Indien het CERM verplicht is (sportwedstrijden met meer dan 200 deelnemers OF evenementen/sportwedstrijden op de openbare weg), moet dit ook, in de vorm van een certificaat, samen met de aanvraag en het draaiboek ingediend worden.