Print

Evenementenloket

Omschrijving

Wil je een evenement of openbare activiteit organiseren, dan word je geconfronteerd met heel wat praktische problemen, maar ook met tal van regels en voorschriften.

Om de aanvraag voor vergunningen en toelatingen die het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem moet afleveren te vergemakkelijken, is er één aanvraagformulier opgemaakt. Via dit formulier wordt de evenementencel van de stad op de hoogte gebracht van de georganiseerde activiteit. De evenementencel gaat na of er voor deze activiteit bijkomende (veiligheids)maatregelen moeten getroffen worden en welke stedelijke vergunningen er noodzakelijk zijn. Door het invullen van dit formulier hoef je geen afzonderlijke vergunningsaanvragen meer te richten tot het college van burgemeester en schepenen. Tegelijkertijd is het een nuttige checklist voor jezelf als organisator.

Voorwaarden

Enkel voor openbare activiteiten.

Procedure

Vul ten laatste 30 dagen voor aanvang van de activiteit het digitale aanvraagformulier in. Bij een kortere termijn bestaat het risico dat bepaalde vergunningen niet worden afgeleverd. 

Meer info

Hoe boeiend, vrolijk of eigenzinnig, hoe klein of groot deze evenementen ook zijn, elke activiteit vergt heel wat voorbereiding, onderbouw en nazorg. Er moet trouwens aan steeds meer regels en voorschriften gedacht worden bij de organisatie van een activiteit. Op www.ikorganiseer.be vind je veel tips voor de organisatie van een evenement en een overzicht van de recente wet- en regelgeving.

Evenementenloket: Sabrina Beynaerts, evenementen@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 00