Print

Disclaimer

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem wil de informatie met betrekking tot haar dienstverlening en die van haar partners toegankelijker maken.
Zij spant zich in om relevante en juiste informatie te geven en om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Evenwel kunnen wij niet uitsluiten dat er mogelijk bepaalde gegevens niet volledig, niet nauwkeurig of niet bijgewerkt zouden zijn.
De site brengt ook links met andere sites tot stand.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, kunt u de informatie vrij en kosteloos raadplegen. U kunt ze downloaden en kopiëren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u daarbij duidelijk de bron vermeldt. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Wat het auteursrecht van gegevens van gelinkte sites betreft, zijn de regels, opgelegd door de eigenaars van die sites, van toepassing.

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site zijn voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Door te surfen op deze site stemt u in met hierna volgende aansprakelijkheidsbeperking. Het stadsbestuur kan in die gevallen evenmin financieel aangesproken worden.

Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van achterhaalde, onjuiste, onvolledige informatie of voor het ontbreken van informatie. Aan de informatie op deze site kan geen rechtskracht ontleend worden.
Zij is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt. Het stadsbestuur is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het bezoek aan deze sites.
Zij is niet aansprakelijk indien u de informatie aanwendt in strijd met deze regels en andere wettelijke bepalingen.
Zij is niet aansprakelijk indien u schade lijdt door het surfen op de site of door onderbrekingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens.

Het stadsbestuur streeft een zo volledig mogelijke berichtgeving na. Desondanks kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegevens op deze site. Gegevens op deze site kunnen na verloop van tijd verouderen. Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit foutieve, onvolledige of verouderde informatie op deze website.

Storingen

Het stadsbestuur zet zich voortdurend in voor een goede bereikbaarheid van haar website, maar kan niet garanderen dat haar website op elk ogenblik beschikbaar is. Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor eventuele storingen die zich voordoen in het internetverkeer naar deze website.

 

De website is mede tot stand gekomen dankzij financiering van Vlaanderen en Vlaams-Brabant, via het project Hageland Digitaal.