Coronavirus

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. 

Heb je vragen?

  • Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.​
  • Via social media kan je ook op de hoogte blijven: volg het twitter-account (@be_gezondheid) en/of facebook-pagina (@volksgezondheid).
  • Ook het crisiscentrum kan je volgen via social media: via twitter (@CrisiscenterBE) en/of facebook (Crisiscentrum / Centre de Crise).
  • Volg ook zeker onze facebookpagina voor het meest recente lokale nieuws: www.facebook.com/stadsz

 

 

Uitstel inschrijvingen zomervakantie

Omwille van de nog steeds geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus Covid-19, gaan de inschrijvingen voor de zomervakantie niet door op de geplande startdatum van maandag 20 april 2020.

We volgen de situatie op de voet op en wachten af tot de Nationale Veiligheidsraad een beslissing heeft genomen met betrekking tot de organisatie van jeugdaanbod in de zomervakantie. Zodra er hier een beslissing rond genomen is, zal er verder over gecommuniceerd worden.

Hou dus zeker onze communicatiekanalen in de gaten!

Meer info

Financiële moeilijkheden door de coronacrisis?

zorgen

Door de coronacrisis kan je te maken krijgen met financiële moeilijkheden doordat je inkomen of een gedeelte ervan vermindert. De federale en Vlaamse regering hebben een aantal maatregelen genomen om te voorkomen dat je in de problemen geraakt. Ook bij het OCMW kan je terecht voor administratieve en eventuele financiële ondersteuning.

Meer info

Rode Kruis Vlaanderen zoekt genezen coronapatiënten

Coronavirus

Rode Kruis Vlaanderen roept genezen coronapatiënten op om plasma te geven om zo bij te dragen aan de behandeling van COVID-19.

Meer info

Help de helpers

Coronavirus

Sinds het begin van de corona-uitbraak melden ook heel wat mensen zich aan om als vrijwilliger aan de slag te gaan, al dan niet met medische achtergrond.

Om dat vrijwilligersaanbod zo goed mogelijk te koppelen aan de noden van de zorginstellingen, schakelt de Vlaamse overheid nu het nieuwe vrijwilligersplatform Help de Helpers in.

Meer info

Het schakelzorgcentrum zoekt jou!

Coronavirus

Voor de opstart van ons Schakelzorgcentrum (in eerste instantie in Rillaar) zijn we op zoek naar mensen voor de samenstelling van de equipe.

Wil je onze zo belangrijke zorg volop mee ondersteunen op het terrein?

Meer info

Geweld en spanningen in gezinnen tijdens de Corona-crisis

Hoe kan JIJ er iets aan doen? Waar kan JIJ terecht? ZOEK HULP vanuit ‘uw kot’ en SPREEK EROVER!

Meer info

Steun onze handelaars en winkel hier!

winkelkar

Onze winkels en HoReCa-zaken kunnen jouw steun gebruiken in deze bijzondere tijden. Wil jij hen een duwtje in de rug geven? Winkel dan hier! 

Ontdek op Vlaanderen Online welke ondernemers in Scherpenheuvel-Zichem in coronatijd nog bereikbaar zijn. Dit online ondernemersplatform is een initiatief van UNIZO Hageland waaraan ook de stad Scherpenheuvel-Zichem deelneemt.

Meer info

Scherpenheuvel-Zichem ondersteunt zorgverleners

Het stadsbestuur neemt een aantal maatregelen om de zorgverleners te ondersteunen. Met het voorrangsbewijs voor zorgpersoneel krijgen ze voorrang in voedingswinkels en apotheken. Gereserveerde parkeerplaatsen zorgen dat ze vlotter huisbezoeken kunnen afleggen.

Meer info

Ben je gezond? Blijf bloed doneren!

bloedafname

Het coronavirus beheerst ondertussen ieders leven. Hoewel er heel wat onrust en angst leeft, is er ook veel samenhorigheid. Ondanks de 'social distancing'. Wil jij graag helpen in deze moeilijke periode? Dat kan door bloed te blijven geven! Je maakt best een afspraak voor je donatie bij het Rode Kruis, zodat zij donoren maximaal kunnen spreiden. Op 14 april is er een bloedinzameling in het brandweerzaaltje in Scherpenheuvel.

Meer info

Andere klachten dan griep? Stel je bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis niet uit

We krijgen verschillende signalen dat inwoners alarmsymptomen van potentieel ernstige aandoeningen, zoals hartklachten, minimaliseren uit vrees voor een bezoek aan spoed of de huisarts. Niet doen! Stel je bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis niet uit.

Meer info

Pagina's