Coronavirus

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. 

Heb je vragen?

  • Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.​
  • Via social media kan je ook op de hoogte blijven: volg het twitter-account (@be_gezondheid) en/of facebook-pagina (@volksgezondheid).
  • Ook het crisiscentrum kan je volgen via social media: via twitter (@CrisiscenterBE) en/of facebook (Crisiscentrum / Centre de Crise).
  • Volg ook zeker onze facebookpagina voor het meest recente lokale nieuws: www.facebook.com/stadsz

 

 

Verlenging van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (28 maart - 08.20u.)

Coronavirus

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Meer info

Scherpenheuvel-Zichem ondersteunt zorgverleners

Het stadsbestuur neemt een aantal maatregelen om de zorgverleners te ondersteunen. Met het voorrangsbewijs voor zorgpersoneel krijgen ze voorrang in voedingswinkels en apotheken. Gereserveerde parkeerplaatsen zorgen dat ze vlotter huisbezoeken kunnen afleggen.

Meer info

Ben je gezond? Blijf bloed doneren!

bloedafname

Het coronavirus beheerst ondertussen ieders leven. Hoewel er heel wat onrust en angst leeft, is er ook veel samenhorigheid. Ondanks de 'social distancing'. Wil jij graag helpen in deze moeilijke periode? Dat kan door bloed te blijven geven! Je maakt best een afspraak voor je donatie bij het Rode Kruis, zodat zij donoren maximaal kunnen spreiden. Op 14 april is er een bloedinzameling in het brandweerzaaltje in Scherpenheuvel.

Meer info

Andere klachten dan griep? Stel je bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis niet uit

We krijgen verschillende signalen dat inwoners alarmsymptomen van potentieel ernstige aandoeningen, zoals hartklachten, minimaliseren uit vrees voor een bezoek aan spoed of de huisarts. Niet doen! Stel je bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis niet uit.

Meer info

EcoWerf heropent recyclageparken gecontroleerd vanaf 7 april

containerpark

Vanaf 7 april heropenen de EcoWerf-recyclageparken gecontroleerd en onder strikte voorwaarden. Dit is een beslissing van de Vlaamse overheid, in overleg met de sector en de nationale overheid, op voorwaarde dat strikte maatregelen worden nageleefd. 

Meer info

Evenementenaanvragen worden voorlopig niet behandeld

Het is op dit moment onmogelijk om in te schatten wanneer de maatregelen van de federale overheid m.b.t. openbare activiteiten worden opgeheven. Aanvragen voor evenementen worden niet behandeld tot er meer duidelijkheid is. Het aanvraagformulier werd tijdelijk offline gehaald. 

Meer info

Speciale editie Stadsinfo

Dit weekend viel er bij elk huishouden een speciale editie van de Stadsinfo in de bus, met veel nuttige informatie over de coronacrisis. 

Meer info

Steun onze handelaars en winkel hier!

winkelkar

Onze winkels en HoReCa-zaken kunnen jouw steun gebruiken in deze bijzondere tijden. Wil jij hen een duwtje in de rug geven?

Shop dan lokaal! Hier vind je een overzicht van onze lokale winkels waar je terecht kan voor je boodschappen, al dan niet met een webshop.

Of maak gebruik van het lever- of afhaalaanbod van onze lokale HoReCa-zaken. In het overzicht vind je waar je je favoriete gerechten kan afhalen of aan huis laten leveren. 

Meer info

Vakantieopvang paasvakantie

jeugd

De scholen op ons grondgebied en de buitenschoolse kinderopvang Baloe zorgen voor noodopvang nu de lessen geschorst zijn. Met de paasvakantie in aantocht, stelt de vraag naar opvang zich natuurlijk ook voor sommige gezinnen.

Het stadbestuur werkt samen met de scholen op het grondgebied voor de organisatie van de vakantieopvang.

Meer info

Scherpenheuvel-Zichem Helpt

lachende vrouw

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Zij kunnen vaak hulp gebruiken. Ook de zorgsector zit met een aantal noden.

Tegelijk willen heel veel mensen bijdragen als vrijwilliger.

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, heeft de stad het centraal platform Scherpenheuvel-Zichem Helpt opgestart. Zo kunnen we de vraag en het aanbod op elkaar afstemmen om zo voor zoveel mogelijk mensen iets te betekenen.
In deze tijden is een solidair gebaar heel veel waard.

Meer info

Pagina's