Subsidie voor het organiseren van een buurtfeest

Wat

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Voorwaarden

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk.

Procedure

Het aanvraagformulier kan ingediend worden aan het vrijeitjdsloket in gc den egger of gemaild worden aan vrijetijd@scherpenheuvel-zichem.be 

Na goedkeuring door het schepencollege wordt de cheque toegekend. 
Het organiserende comite dient na het buurtfeest bewijsstukken voor een uitgave van minstens 100 euro in .  Dit kunnen facturen zijn, maar mogen ook andere onkostennota's zijn. 

Na de goedkeuring van de bewijsstukken zal de cheque worden uitbetaald op het rekeningnummer vermeld op het aanvraagformulier.  

Bedrag

max. 100 euro

Meer info

Voor de nodige vergunningen (muziek, tent, e.a.) dient u ook een evenementenaanvraag te doen via www.scherpenheuvel-zichem.be/evenementenloket in te vullen.

Type

financieel voordeel

Doelgroep

burger
organisatie

Thema

cultuur, sport en vrije tijd