Print

Buitenschoolse kinderopvang Baloe

Organisator

Buitenschoolse kinderopvang Baloe is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

Baloe is in handen van het organiserend bestuur:

Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem
August Nihoulstraat 13-15
3270 Scherpenheuvel-Zichem
013/35 24 00

De contactpersonen van het organiserend bestuur zijn: Dhr. Bruno Claes, algemeen directeur en Dhr. Manu Claes, burgemeester.

Kinderopvanglocaties en verantwoordelijke

Baloe wordt georganiseerd op volgende locaties:

Tijdens de schooldagen is Baloe geopend van 7 u. tot het begin van de schooltijd en vanaf het einde van de schooltijd tot 19 u. stipt. Voor schoolvrije en vakantiedagen is er doorlopend opvang voorzien van 7 u. tot 19 u. stipt.

De dagelijkse leiding is in handen van de lokale coördinator. Hij/zij coördineert de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en onderhoudt contacten met de ouders, het ruime publiek en de externe instanties.

Tussen 7 u. en 9 u. en tussen 16 u. en 19 u. kan je de begeleiding bereiken op de telefoonnummers van de desbetreffende locaties. In noodgevallen kunnen de officiële hulpinstanties gecontacteerd worden.

Doelgroep

Baloe staat open voor alle inwonende en/of schoolgaande kinderen van de stad Scherpenheuvel-Zichem, van het lager- en kleuteronderwijs. Ook kinderen, van het lager- en kleuteronderwijs, van nieuw samengestelde gezinnen, die tijdens de vakanties bij een ouder verblijven die in Scherpenheuvel-Zichem woont, kunnen van de kinderopvang gebruik maken.  Baloe wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

Wij zijn hiervoor professioneel uitgerust en beschikken over medewerkers die optimale ontplooiingskansen willen bieden aan elk kind. Als je met vragen, opmerkingen of klachten zit, laat dit ons weten. Spreek erover met de begeleid(st)er of leidinggevende. De opvang is er op de allereerste plaats voor je kind en jezelf. We willen onze werking zoveel mogelijk afstemmen op jullie vragen en noden. Neem gerust de tijd voor een babbel met de begeleid(st)ers. Zij zullen je graag informeren. Waar nodig, zoeken zij naar oplossingen, verbeterpunten, of een nieuwe aanpak.

Visie

Buitenschoolse Kinderopvang Baloe is een kwalitatieve kinderopvang en staat voor:

  • speelplezier en geborgenheid van kinderen
  • betrokkenheid van ouders
  • waardering en inspraak van het team

Kinderen beleven bij Baloe vrije tijd.   Spelen staat bij Baloe centraal.   Kinderen kunnen zich uitleven, plezier maken en avonturen beleven.   Bij Baloe kiezen kinderen wat ze doen uit een waaier van speelkansen, vanuit de locatie, materiaal, fantasie, omgeving en begeleiding.   We betrekken de kinderen met een gevarieerd aanbod aan uitdagende en creatieve activiteiten.

Bij Baloe vinden kinderen rust en geborgenheid.   De kinderopvang is een veilige en vertrouwde omgeving met bekende gezichten.   De kinderopvang is een plaats waar kinderen graag zijn en zich thuis voelen.   Kinderen kiezen met wie ze spelen, alleen of samen.   We maken geen onderscheid in leeftijd en hebben extra aandacht voor de kleinsten of wie nieuw is.    Kinderen kunnen hun mening kwijt en hebben inspraak in de werking.   Elk kind is uniek, we staan open voor diversiteit en hebben respect voor ieders eigenheid.

We zetten in op positieve communicatie en op anticiperen, om zo ouders te betrekken bij de werking.   Ouders zijn welkom en worden uitgenodigd om bij te dragen aan de werking, zo bouwen we aan wederzijds vertrouwen, appreciatie en zijn we een partner in de opvoeding van de kinderen.

Baloe werkt met een team gedreven en gewaardeerde kinderbegeleiders.   Elke collega stelt zich flexibel op en heeft een groot aanpassingsvermogen.   Baloe zet in op motivatie en betrokkenheid van iedereen in het team, zowel door een goede planning als door de inhoudelijke aanpak.    Het team bouwt samen aan de werking, over de deelwerkingen heen, door jaarlijks acties uit te werken die kinderen ten goede komen.  Zo zetten de kindbegeleiders hun eigen talenten in en vullen ze elkaar aan.

Kinderopvang organiseren is voor de stad Scherpenheuvel-Zichem een logische keuze.   Baloe is een investering in kinderen, gezinnen, het team en de samenleving.  Zo kan de kinderopvang blijven groeien en zich ontwikkelen tot een vaste en gekende waarde in de stad.