Print

Buitenschoolse kinderopvang Baloe

Organisator

Buitenschoolse kinderopvang Baloe is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

Baloe is in handen van het organiserend bestuur:

Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem
August Nihoulstraat 13-15
3270 Scherpenheuvel-Zichem
013/35 24 00

De contactpersonen van het organiserend bestuur zijn: Mevr. Liesbeth Verdeyen, secretaris en Dhr. Manu Claes, burgemeester.

Kinderopvanglocaties en verantwoordelijke

Baloe wordt georganiseerd op volgende locaties:

Tijdens de schooldagen is Baloe geopend van 7 u. tot het begin van de schooltijd en vanaf het einde van de schooltijd tot 19 u. stipt. Voor schoolvrije en vakantiedagen is er doorlopend opvang voorzien van 7 u. tot 19 u. stipt.

De dagelijkse leiding is in handen van de lokale coördinator. Zij coördineert de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en onderhoudt contacten met de ouders, het ruime publiek en de externe instanties.

Tussen 7 u. en 9 u. en tussen 16 u. en 19 u. kan je de begeleiding bereiken op de telefoonnummers van de desbetreffende locaties. In noodgevallen kunnen de officiële hulpinstanties gecontacteerd worden.

Doelgroep

Baloe staat open voor alle inwonende en/of schoolgaande kinderen van de stad Scherpenheuvel-Zichem, van het lager- en kleuteronderwijs. Ook kinderen, van het lager- en kleuteronderwijs, van nieuw samengestelde gezinnen, die tijdens de vakanties bij een ouder verblijven die in Scherpenheuvel-Zichem woont, kunnen van de kinderopvang gebruik maken.  Baloe wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

Wij zijn hiervoor professioneel uitgerust en beschikken over medewerkers die optimale ontplooiingskansen willen bieden aan elk kind. Als je met vragen, opmerkingen of klachten zit, laat dit ons weten. Spreek erover met de begeleid(st)er of leidinggevende. De opvang is er op de allereerste plaats voor je kind en jezelf. We willen onze werking zoveel mogelijk afstemmen op jullie vragen en noden. Neem gerust de tijd voor een babbel met de begeleid(st)ers. Zij zullen je graag informeren. Waar nodig, zoeken zij naar oplossingen, verbeterpunten, of een nieuwe aanpak.