Print

Animatoren

Bij de vakantiewerking zijn we permanent op zoek naar nieuwe gemotiveerde en enthousiaste jongeren om onze monitorenploeg te versterken.

Heb je interesse om bij ons als animator aan de slag te gaan? Dan kan je altijd even langskomen op de jeugddienst of ons je gegevens bezorgen door het kandidatuurformulier in te vullen.

Indien je graag een erkend animatorenbrevet wil behalen, dan kan je terecht bij tal van organisaties die tijdens de schoolvakanties vormingscursussen organiseren, o.a. Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Koning Kevin, Jeugddienst Don Bosco, Crefi, Afya, Jonge Helden, enz.

Jongeren die een volwaardige cursus "(hoofd)animator in het jeugdwerk" volgen kunnen rekenen op een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten (tot max. 75 euro) via de vormingssubsidie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel voldoen aan één van deze voorwaarden:

 • Actief lid van een plaatselijk jeugdwerkinitiatief (scouts, chiro, KLJ, ...)
 • Actieve monitor binnen de vakantiewerking

Neem contact op met de jeugddienst om de terugbetaling te regelen.

Vacatures zomervakantie 2022

 • Word je dit jaar 16? Heb je een animatorattest, ben je in het bezit van een ander attest of ga je graag met kinderen en jongeren om? Kan je goed met kinderen overweg en ben je creatief ingesteld? Ben je een echte speelvogel of een knutselfreak? Dan kom je in aanmerking als animator!
 • Ben je minstens 18 jaar? Ben je in het bezit van een attest van hoofdanimator of heb je een ander attest? Ben je in de zomervakantie minstens 2 weken beschikbaar?  Denk je dat je een groep enthousiaste monitoren de baas kan? Kan je vlot met kinderen en andere jongeren overweg? Dan ben jij de hoofdanimator die we zoeken!

De volledige voorwaarden kan je hieronder terugvinden.

Animatoren worden aangesteld voor een periode van 1 week en krijgen telkens een vrijwilligersvergoeding van € 35,41 per gewerkte dag, hoofdanimatoren worden ook per week aangesteld als jobstudent, hoofdanimatoren die 2 aaneensluitende weken beschikbaar zijn krijgen voorrang.

Kandidaturen hoofdanimator kunnen ingediend worden op de personeelsdienst via deze link. Kandidaturen animator kunnen ingediend worden op de jeugddienst. Kandidaturen zijn vergezeld van het inschrijvingsformulier, kopies van de nodige attesten en een uittreksel uit het strafregister: model art. 596.2 Sv. Enkel volledige kandidaturen worden in overweging genomen.

Het uittreksel uit het strafregister kan je verkrijgen bij de dienst bevolking in het stadhuis. Hou rekening met een aflevertijd van één week!

Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst.

Voorwaarden animator?

De voorwaarden om aangesteld te worden als animator zijn:

 • 16 jaar worden tijdens het jaar van de begeleiding
 • één van de volgende kwalificaties hebben:
  • een animatorbrevet hebben
  • geslaagd zijn in het eerste jaar van een pedagogische opleiding
 • Je hebt geen animatorattest, maar je toont interesse in het werken met kinderen en jongeren

Wil je bij ons graag je stage doen dan is dit ook mogelijk. Tijdens de zomervakantie kunnen er maximum 4 stagiairs stage lopen. Stuur ons gewoon je gegevens door via mail en dan brengen we alles in orde.

Om aan de slag te gaan als hoofdanimator in de zomervakantie, gelden deze voorwaarden:

 • minimum 18 jaar zijn op het ogenblik van de begeleiding
 • Je bent in het bezit van een animatorattest of je bent gelijkgesteld omwille van deze kwalificaties:
  • Je bent geslaagd in het eerste jaar van een pedagogische opleiding (bv. lager onderwijs, …).
  • Je staat in de leiding bij een jeugdvereniging
 • Het bezit van een rijbewijs B is een meerwaarde, maar geen vereiste
 • verantwoordelijkheidszin hebben
 • enthousiast en creatief ingesteld zijn

Vergoeding?

Ga je als animator aan de slag?

Dan ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

Met attest of gelijkgesteld

Maximale vrijwilligersvergoeding

* 2022: € 35,41 / dag

Zonder attest of stage

€ 20 / dag

 

 

 

 

 

Als vrijwilliger mag je maximum 1.416,16 euro per jaar verdienen. Indien je nog ergens anders als vrijwilliger aan de slag bent, breng je ons daar best van op de hoogte.

Voor de vrijwilligers wordt een afsprakennota opgemaakt die je moet ondertekenen voor de aanvang van je opdracht.

Ga je aan de slag als hoofdanimator?

Dan wordt je aangesteld als jobstudent en zal je uitbetaald worden volgens de geldende barema's.

Meer info vind je hier.