Print

Wateroverlast

We houden je hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de wateroverlast in Scherpenheuvel-Zichem.

Heb je problemen?

Aarzel niet om de hulpdiensten in te schakelen:

 • via het e-loket 1722: www.1722.be voor niet-dringende brandweerhulp
 • telefonisch via 112 voor dringende brandweerhulp

Voor praktische vragen bij schade:

 • telefonisch op het nummer 1771, het federaal callcenter is beschikbaar van 8 tot 22 uur

Afhaalpunt zandzakken

Wie nood heeft aan zandzakjes, kan terecht bij het stadsmagazijn, Prins Alexanderstraat 1 Scherpenheuvel, 013 67 95 60. 

Tijdens het weekend kan je zandzakjes afhalen van 9 tot 18 uur, enkel na telefonische afspraak 013 67 95 60. 

Wees solidair: de zandzakjes zijn voor inwoners waarvan de woning in gevaar is. 

Veelgestelde vragen - Agentschap Zorg en Gezondheid

Wat als mijn groentetuin overstroomd geweest is?

De groenten die nog aanwezig waren in de moestuin op het moment dat hij overstroomd werd, zijn absoluut niet meer geschikt voor consumptie. De groenten mogen ook niet gecomposteerd worden voor gebruik in de moestuin.

Achtergebleven slib in de moestuin kan ook later voor problemen zorgen. Het kan aangewezen zijn om bij de herstart of opstart van een moestuin een staalname te doen en analyses laten uit te voeren.  Meer info over een gezonde moestuin kan je terugvinden op de website www.gezonduiteigengrond.be

Wat als ik putwater als drinkwater gebruik?

Indien je gebruik maakt van putwater als drinkwater en de put overstroomd is geweest, dan is het absoluut afgeraden om dit water nog te gebruiken als drinkwater. Vooraleer de put weer in gebruik te nemen wordt aanbevolen om de put schoon te (laten) maken, te (laten) desinfecteren en de kwaliteit van het water te laten controleren.

Particuliere putwatergebruikers die niet kunnen aansluiten op het openbaar waterleidingnet, kunnen een gratis controle aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De analyseresultaten worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid gezondheidskundig beoordeeld. Een aanvraagformulier is terug te vinden via de website https://www.vlaanderen.be/gratis-controle-van-putwater-bij-eigen-grondwa....

Particulieren die wel kunnen aansluiten of aangesloten zijn op het openbaar waterleidingnet kunnen terecht bij een erkend labo voor de analyse van drinkwater. Een lijst van erkende labo’s is raadpleegbaar op volgende website: https://omgeving.vlaanderen.be/overzichtslijsten-erkende-personen-bedrij....

Regenwater (o.a. uit regenwaterciternes) als drinkwater gebruiken raden we altijd af.

Wat als mijn huis overstroomd is geweest?

Omdat de muren en vloeren veel water hebben opgenomen tijdens de overstroming, is het van groot belang dat dit water zo snel mogelijk opdroogt. De muren worden best grondig gereinigd met zuiver water waaraan bleekwater werd toegevoegd (150 ml bleekwater op 10 liter water).  Om te drogen, probeer je het huis zo goed mogelijk te verwarmen en zorg je ook voor een goede ventilatie. Het droogproces zal de groei van schimmel en eventuele microbiële verontreiniging tegengaan.

Update 11.08

 • Het jaagpad tussen Zichem en Diest is hersteld en terug opengesteld voor wandelaars en fietsers.

Update 30.07 - 12.30 uur

 • Het zuurstoftekort in het Demerwater zorgt voor een massale vissterfte. De stedelijke crisiscel volgt de toestand op. De gouverneur neemt de coördinatie op zich, omdat het probleem de gemeentegrenzen overschrijdt.
 • De Demer wordt in de komende dagen en weken belucht, om zo terug zuurstof in het water te krijgen. Er zijn nog jonge vissen aanwezig in de Demer, die het zo gemakkelijker zullen krijgen. Onze diensten zorgen voor assistentie bij het plaatsen van de apparatuur op vier locaties in onze stad. In Zichem is dat aan de watermolen en de maagdentoren, in Testelt stroomafwaarts voorbij het dorp en aan de monding van de Zwarte Beek.
 • Vrijwilligers gingen aan de slag voor het in veiligheid brengen van levende vissen, wij hebben met deze vrijwilligers contact gehad. Aangezien alle waterlopen betrokken zijn, zijn de evacuatiemogelijkheden naar proper water beperkt. Wie graag wil helpen, neemt best eerst contact op met het stadsmagazijn om de mogelijkheden te bekijken.
 • Op plaatsen waar veel wandelaars, fietsers, joggers,… voorbijkomen, ruimt onze technische dienst zo goed als mogelijk de dode vissen op. We krijgen hierbij ook assistentie van de plaatselijke fauna, voor wie dit een waar feestmaal is. Merk je toch ergens veel dode vissen op? Laat het ons zeker weten, dan ruimen onze medewerkers dit op.

Contact: 013 67 95 65 of www.scherpenheuvel-zichem.be/meldingen

Update 27.07 - 18.30 uur

 • De burgemeester en de gemeentelijke crisiscel kwamen deze avond opnieuw samen om de toestand op te volgen.
 • Het waterpeil van de Demer zakt aanzienlijk, zowel in Zichem als in Testelt.
 • Je kan met een gerust hart de zandzakjes wegnemen. Als je niet voldoende plaats hebt om ze op een droge en donkere plaats te bewaren, kan je de zandzakjes terugbrengen naar het stadsmagazijn.
 • Sommige jaagpaden blijven voorlopig afgesloten. Er kan grond weggespoeld zijn op de oevers door de afgravingen, dit kan gevaarlijk zijn voor fietsers en voetgangers. Na inspectie en eventuele herstelling, worden ook deze jaagpaden terug opengesteld. Onderstaand kaartje (update 26.07) toont in het groen de delen die toegankelijk zijn en in het rood de delen die niet toegankelijk zijn.
 • De politie houdt nog steeds toezicht op het naleven van het toegangsverbod.
 • Het fietspad langs de spoorweg tussen Zichem en Diest is terug opengesteld.
 • In de aangesproken overstromingsgebieden is er op sommige plaatsen momenteel geurhinder door dode vissen en ander rottend organisch materiaal zoals grassen. Dit is een natuurlijk verschijnsel, niets om je zorgen over te maken.
 • We danken de vrijwilligers die zich ingezet hebben om de nog levende vissen terug te plaatsen in de Demer. Agentschap Natuur en Bos zal zuurstof in de Demer pompen via beluchters ter hoogte van de watermolen in Zichem.

Update 26.07 – 13.30 uur

 • De burgemeester en de stedelijke crisiscel kwamen opnieuw samen om de toestand op te volgen.
 • Het waterpeil van de Demer blijft zakken, zowel in Zichem als in Testelt. Er wordt ondertussen water gelost vanuit het Webbekoms Broek en het Schulens Broek, maar dit wordt geleidelijk aan gedaan om het Demerpeil niet te sterk te laten stijgen.
 • Het peil van de Demer in de Ernest Claesstraat tussen de twee Demerbruggen in Zichem is voldoende gezakt zodat de kleppen op de Demer opnieuw open staan. De brandweer moet het rioleringswater van de betrokken woningen niet langer in de Demer pompen.
 • Iedereen kan met een gerust hart de zandzakjes wegnemen. Als je deze op een droge en donkere plaats bewaart, zijn ze herbruikbaar als je ze in de toekomst nog eens zou nodig hebben. Als je niet voldoende plaats hebt om de zakjes te stockeren, kan je de zandzakjes terugbrengen naar het stadsmagazijn.
 • Delen van de wandelpaden en jaagpaden langs de Demer konden ondertussen weer veilig worden opengesteld. Onderstaand kaartje toont in het groen de delen die toegankelijk zijn en in het rood de delen die niet toegankelijk zijn. Zo is het volledig parcours van de erfgoedwandeling in Zichem weer toegankelijk. De jaagpaden langs de Demer tussen Zichem en Testelt blijven langs beide oevers ontoegankelijk.
 • Het blijft verboden om op de Demer te varen. Het Demerpeil staat nog steeds te hoog en er is te veel stroming om dit veilig te kunnen doen.

Update 24.07 – 20 uur

 • De burgemeester en de gemeentelijke crisiscel kwamen zonet opnieuw samen om de toestand op te volgen.
 • Het waterpeil van de Demer blijft zakken, zowel in Zichem als in Testelt.
 • Van zaterdagmiddag tot zondagochtend wordt onweer voorspeld. Op dit moment lijkt het erop dat we aan de zwaarste onweersbuien zullen ontsnappen, net zoals de gemeenten die stroomopwaarts liggen. Onze diensten staan paraat om in te grijpen als dit nodig zou zijn.
 • Heb je problemen? Je kan terecht op www.1722.be of telefonisch via het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerhulp.
 • Inwoners die zandzakjes nodig hebben, kunnen contact opnemen met het stadsmagazijn via 013 67 95 60. Brandweer of politie komt dan ter plaatse om te beoordelen of en hoeveel zandzakjes er nodig zijn. Zo kunnen we de beschikbare voorraad zandzakjes optimaal inzetten om die huizen te beschermen die het effectief nodig hebben.
 • We krijgen meldingen over dode vissen in de aangesproken overstromingsgebieden. Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wie in groep actie wil ondernemen om nog levende vissen terug te plaatsen in de Demer, moet dit eerst even melden bij het stadsmagazijn. De politie wordt dan ook door ons op de hoogte gebracht.

Update 24.07 – 11.40 uur

 • De burgemeester en de gemeentelijke crisiscel kwamen vanochtend opnieuw samen om de toestand op te volgen.
 • Het waterpeil van de Demer blijft zakken, zowel in Zichem als in Testelt. In Zichem zitten we opnieuw onder het alarmpeil. In Testelt zien we een duidelijke daling, maar zitten we wel nog boven het alarmpeil.
 • De brug in Testelt wordt weer opengesteld voor het verkeer. Het waterpeil van de Demer is voldoende gedaald om dit mogelijk te maken.
 • Vandaag reikt de cavalerie een helpende hand. Deze politiemensen te paard zullen zich vooral concentreren op moeilijk toegankelijke stukken.
 • Van zaterdagmiddag tot zondagochtend wordt onweer voorspeld. We zijn hier op voorbereid, onze diensten staan paraat om in te grijpen wanneer dit nodig is. Er is nog voldoende opvangcapaciteit die we kunnen aanspreken als dat nodig zou zijn. Ook stroomopwaarts zijn er opnieuw mogelijkheden.
 • Heb je problemen? Je kan terecht op www.1722.be voor niet-dringende brandweerhulp of telefonisch via het nummer 1722 voor dringende brandweerhulp.
 • Inwoners die zandzakjes nodig hebben, kunnen contact opnemen met het stadsmagazijn via 013 67 95 60. Brandweer of politie komt dan ter plaatse om te beoordelen of en hoeveel zandzakjes er nodig zijn. Zo kunnen we de beschikbare voorraad zandzakjes optimaal inzetten om die huizen te beschermen die het effectief nodig hebben.

Update 23.07 – 15 uur

 • De burgemeester en de gemeentelijke crisiscel zijn vandaag opnieuw samengekomen om de toestand op te volgen.
 • De peilen van de Demer in Zichem en Testelt blijven zakken. In Zichem nadert de daling het alarmpeil. In Testelt verloopt de daling iets trager, maar wel duidelijk.
 • In de aangesproken overstromingsgebieden zien we dat het water wegtrekt, een hele geruststelling voor de mensen die aan de rand van deze gebieden wonen.
 • Het waterpeil is in Testelt nog niet voldoende gedaald om de brug terug te kunnen openstellen. Deze blijft dus voorlopig nog met hekwerken afgesloten; hier is enkel doorgang mogelijk te voet of met de fiets aan de hand.
 • Van zaterdagmiddag tot zondagochtend wordt onweer voorspeld. We zijn hier op voorbereid, onze diensten staan paraat om in te grijpen wanneer dit nodig is.
 • Inwoners die zandzakjes nodig hebben, kunnen contact opnemen met het stadsmagazijn via 013 67 95 60. Brandweer of politie komt dan ter plaatse om te beoordelen of en hoeveel zandzakjes er nodig zijn. Zo kunnen we de beschikbare voorraad zandzakjes optimaal inzetten om die huizen te beschermen die het effectief nodig hebben.

Update 22.07 – 15 uur

 • De burgemeester heeft de stedelijke crisiscel om 12.30 uur opnieuw samengeroepen om de situatie te bespreken.
 • We zien voor het eerst een duidelijke daling van de Demer in Zichem, in Testelt stabiliseert de waterstand. De tuimeldijken hebben duidelijk hun werk gedaan.
 • Op dit ogenblik zijn alle vier de tuimeldijken afgesloten. De laatste tuimeldijk die gesloten werd is deze aan de watermolen in Zichem (foto van deze middag). Het water in de overstromingsgebieden is duidelijk dalend en het overstromingsgevaar voor de woningen aan de rand ervan is geweken.
 • Er wordt nu onderzocht of er stroomafwaarts op de Demer onder Testelt nog mogelijkheden zijn voor nieuwe overstromingsgebieden om de druk op het Demerpeil in Testelt weg te nemen en Langdorp en Aarschot zoveel mogelijk te vrijwaren.
 • De burgemeester vaardigde een vaarverbod uit op de Demer en andere bevaarbare waterlopen. De politie doet controles en zal beboeten.
 • Het waterpeil moet in Testelt nog een 15-tal cm dalen alvorens de brug weer open kan voor gemotoriseerd verkeer. De oversteek is wel mogelijk voor voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand.
 • Heeft (een deel van) jouw tuin onder water gestaan? Het kan nog een tijdje duren tot het water volledig verdwenen is. Lees hierboven de adviezen van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Update wateroverlast 21.07 - 20.30 u

 • De stedelijke crisiscel is op initiatief van de burgemeester om 19 uur opnieuw samengekomen om de situatie te bespreken en nieuwe beslissingen te nemen.
 • De hoogste peilen van de Demer in Zichem en Testelt zijn bereikt. De daling is definitief ingezet en zal zich de komende dagen en uren langzaam maar zeker verder zetten. De tuimeldijken hebben duidelijk hun nut bewezen en worden dus zoveel als mogelijk gedicht.
 • De grootste tuimeldijk ( aan de watermolen in Zichem) op de Kloosterbeemden en het Vierkensbroek en de tuimeldijk aan het Molenstedebroek werden vandaag volledig gedicht. De tuimeldijk op het Doodbroek in Testelt, die het grote overstromingsgebied tussen de Demer en de Laerbeek richting Aarschot aanspreekt gaat vanavond toe. Zo kan in al deze gebieden het peil van het weggezette water onder controle gehouden worden met de bedoeling de woningen aan de rand van deze gebieden te beschermen.
 • De brug in Testelt werd met hekwerken afgesloten, hier is enkel nog doorgang mogelijk te voet of met de fiets aan de hand. Volg de omleidingen. De politie doet controle, hardleerse bestuurders worden beboet!

Update wateroverlast 21.07 – 10 uur

 • De stedelijke crisiscel is om 9 uur opnieuw samengekomen om de situatie te bespreken en nieuwe beslissingen te nemen.
 • Gisteren werd een nieuwe gecontroleerde tuimeldijk voor de brug van Testelt aangebracht en werd de grootste tuimeldijk op de rechteroever aan de watermolen in Zichem grotendeels gedicht. Ook de tuimeldijk aan het Molenstedebroek werd gedicht. Zo kan in deze gebieden het water terug zakken.
 • De waterstanden van de Demer blijven hoog, maar stabiel. In Zichem zien we een lichte daling inzetten, in Testelt een lichte stijging. We volgen de situatie op de voet.
 • We plaatsen zandzakjes aan het ondergelopen gedeelte van de Ernest Claesstraat. Hiermee zorgen we voor een extra buffer voor het water dat uit de waterslikkers omhoog komt en verhogen we de verkeersveiligheid.

Update wateroverlast 20.07 – 15 uur

 • De stedelijke crisiscel is op initiatief van de burgemeester om 12.30 uur opnieuw samengekomen om de situatie te evalueren en nieuwe beslissingen te nemen.
 • De waterstanden blijven hoog, maar stabiel zowel op de Demer in Zichem als in Testelt. De stijging van het Demerpeil werd de laatste uren een halt toegeroepen. De tuimeldijken die de Demer moeten ontlasten doen dus hun werk. De verwachting is dat het peil van de Demer in de komende dagen verder zal dalen. We houden de evolutie constant in de gaten en sturen bij wanneer nodig.
 • De burgemeester nam in samenspraak met de Vlaamse Waterweg, de diensten van de gouverneur en de burgemeester van Aarschot de beslissing om op de linkeroever van de Demer, voor de brug van Testelt (Wijngaardstraat) een gecontroleerde tuimeldijk aan te brengen zodat het Doodbroek kan aangesproken worden. Op die manier kan het waterpeil van de Demer in Testelt versneld naar beneden gehaald worden zodat de brug weer zo vlug als mogelijk kan opengesteld worden voor het verkeer. Als deze werken afgerond zijn wordt de grootste tuimeldijk op de rechteroever aan de watermolen in Zichem weer gesloten zodat er veel minder afvoer van water is naar de Kloosterbeemden en Vierkensbroek.
 • De jaagpaden langs de Demer zijn tussen Testelt en Zichem in beide richtingen afgesloten voor iedereen, net zoals de doorgang in Testelt van Dorp tot Spellehut, met uitzondering van de hulpdiensten. We merken dat de signalisatie regelmatig genegeerd wordt. We vragen uitdrukkelijk om de signalisatie te respecteren en uit deze zones weg te blijven, voor je eigen veiligheid! De politie doet extra toezicht en schrijft boetes uit!!
 • Het is niet toegelaten om met bootjes en aanverwante op de Demer te gaan. Dit is in deze omstandigheden levensgevaarlijk!
 • Inwoners die zandzakjes nodig hebben, kunnen contact opnemen met het stadsmagazijn via 013 67 95 60. Brandweer of politie komt dan ter plaatse om te beoordelen of en hoeveel zandzakjes er nodig zijn. Zo kunnen we de beschikbare voorraad zandzakjes optimaal inzetten om die huizen te beschermen die het effectief nodig hebben.

Update 19.07 – 21.15 uur

 • De stedelijke crisiscel is op initiatief van de burgemeester om 19.30 uur opnieuw samengekomen om de situatie te bespreken en nieuwe beslissingen te nemen.
 • Er werden doorheen de dag bijkomende meetpunten gemaakt aan de kritieke punten aan de randen van de Kloosterbeemden en het Vierkensbroek om de waterstand daar in de gaten te kunnen houden en om te kunnen bijsturen indien nodig. We zien op deze punten een stijging van de waterstand. Het Demerpeil blijft nog steeds stijgen maar de stijging is minder sterk.
 • In de loop van de dag werden een aantal voorbereidende werken uitgevoerd om een derde gecontroleerde tuimeldijk te maken aan het Molenstedebroek , gelegen boven Zichem richting Diest, om zo verder de druk op de Demer te verlagen. Na zorgvuldig afwegen van de risico’s en baten in de crisiscel, nam de burgemeester zonet de beslissing om de werken aan te vatten. De aannemer is hiermee gestart. Ook deze tuimeldijk is permanent bemand zodat op ieder ogenblik kan ingegrepen worden indien dat nodig zou zijn.
 • De weg in Testelt ter hoogte van de Demerbrug werd deze voormiddag afgesloten vanaf het dorp tot aan de Spellehut. Negeer de afsluitingen niet en volg de wegomleidingen!
 • We zien nog steeds wandelaars en fietsers die gebruik maken van de jaagpaden langs de Demer tussen Testelt en Zichem. We vragen uitdrukkelijk om de afsluitingen te respecteren en uit deze zone weg te blijven, voor je eigen veiligheid!
 • Inwoners die zandzakjes nodig hebben, kunnen contact opnemen met het stadsmagazijn via 013 67 95 60. Brandweer of politie komt dan ter plaatse om te beoordelen of en hoeveel zandzakjes er nodig zijn. Zo kunnen we de beschikbare voorraad zandzakjes optimaal inzetten om die huizen te beschermen die het effectief nodig hebben.

Update 19.07 – 12 uur

 • De stedelijke crisiscel is om 9 uur opnieuw samengekomen om de situatie te bespreken.
 • De waterstanden in Zichem zijn deze nacht gestegen. Daarom werd deze ochtend in alle vroegte een bijkomende tuimeldijk gemaakt aan de Watermolen in Zichem. De eerste tuimeldijk werd verder verdiept. Zo kan het water aan een hoger tempo worden afgevoerd. De tuimeldijken doen hun werk en laten het water gecontroleerd overlopen in de Kloosterbeemden, een gebied met zeer grote bergingscapaciteit. Dit helpt om de druk op de Demer te verlichten.
 • De weg in Testelt werd afgesloten vanaf het centrum (Bart’s corner) tot aan de Spellehut. Volg de wegomleidingen.
 • Op een overleg dat op dit moment plaatsvindt, worden een aantal bijkomende mogelijkheden om de druk op de Demer te verlichten, besproken met VMM, VWW en de burgemeesters van Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot.
 • De jaagpaden langs de Demer zijn tussen Testelt en Zichem in beide richtingen afgesloten voor iedereen, met uitzondering van de hulpdiensten. We vragen uitdrukkelijk om uit deze zone weg te blijven, voor je eigen veiligheid!
 • Inwoners die zandzakjes nodig hebben, kunnen contact opnemen met het stadsmagazijn via 013 67 95 60. Brandweer of politie komt dan ter plaatse om te beoordelen of en hoeveel zandzakjes er nodig zijn. Zo kunnen we de beschikbare voorraad zandzakjes optimaal inzetten om die huizen te beschermen die het effectief nodig hebben.
 • Alle betrokken diensten volgen de situatie op de voet. Van zodra er meer nieuws is en wij een nieuwe stand van zaken kunnen geven, zal deze info via onze kanalen (Facebook, website en Hoplr) verspreid worden.

Update 18.07 - 18.30 uur

 • De stedelijke crisiscel is op vraag van de burgemeester om 17.30 uur opnieuw samengekomen om de situatie te bespreken en nieuwe beslissingen te nemen.
 • De waterstanden bleven door de dag hoog, maar stabiel. We houden de evolutie constant in de gaten en sturen bij wanneer nodig.
 • De jaagpaden langs de Demer zijn tussen Testelt en Zichem in beide richtingen afgesloten voor iedereen, met uitzondering van de hulpdiensten. We kregen deze namiddag verschillende meldingen dat deze afsluiting genegeerd werd. We vragen uitdrukkelijk om uit deze zone weg te blijven, voor je eigen veiligheid!
 • Hoewel het water heel hoog staat aan de brug in Testelt, blijft verkeer hier voorlopig mogelijk.
 • De tuimeldijk aan de Watermolen in Zichem doet zijn werk en laat het water gecontroleerd overlopen in de Kloosterbeemden, een gebied met zeer grote bergingscapaciteit. Dit helpt om de druk op de Demer te verlichten. Ook deze nacht blijft de aannemer op post om toezicht te houden en in te grijpen indien dat nodig is.
 • Indien het nodig zou zijn, kan de dijk op de linkeroever vlak voor de Demerbrug in Testelt afgevlakt worden, zodat het overtollige Demerwater in het Doodbroek terechtkomt. Zo kan een enorm groot waterbergingsgebied richting Langdorp en Rillaar benut worden en dit zonder enig gevaar voor woningen, aldus de burgemeester.
 • In een aantal straten in Zichem komt het kwelwater hoger. De brandweer is ter plaatse voor advies en zandzakjes.
 • Inwoners die zandzakjes nodig hebben, kunnen contact opnemen met het stadsmagazijn via 013 67 95 60. Brandweer of politie komt dan ter plaatse om te beoordelen of en hoeveel zandzakjes er nodig zijn. Zo kunnen we de beschikbare voorraad zandzakjes optimaal inzetten om die huizen te beschermen die het effectief nodig hebben.
 • De politie patrouilleert ook deze nacht regelmatig om de waterstanden in het oog te houden zodat de inwoners zich niet ongerust hoeven te maken.
 • Alle betrokken diensten volgen de situatie op de voet. Van zodra er meer nieuws is en wij een nieuwe stand van zaken kunnen geven, zal deze info via onze kanalen (Facebook, website en Hoplr) verspreid worden.
 • Hopelijk brengt het droge weer snel beterschap!

Update 18.07 - 12.35 uur

 • De stedelijke crisiscel is op initiatief van de burgemeester om 11 uur samengekomen om de situatie te bespreken en nieuwe beslissingen te nemen.
 • De waterstanden blijven hoog en er wordt nog een lichte stijging verwacht door het water dat van de Gete wordt afgevoerd. We houden de evolutie constant in de gaten en sturen bij wanneer nodig.
 • De jaagpaden langs de Demer zijn tussen Testelt en Zichem in beide richtingen afgesloten voor iedereen, met uitzondering van de hulpdiensten.
 • Hoewel het water heel hoog staat aan de brug in Testelt, blijft verkeer hier voorlopig mogelijk.
 • De tuimeldijk aan de Watermolen in Zichem doet zijn werk en laat het water gecontroleerd overlopen in de Kloosterbeemden, een gebied met zeer grote bergingscapaciteit. Dit helpt om de druk op de Demer te verlichten. Er wordt permanent toezicht gehouden door de aannemer (met kraan), zodat onmiddellijk kan ingegrepen worden indien dat nodig is!
 • Aan de Hemmekes werden gisteren zandzakjes geplaatst om de dijk te verhogen. De situatie is hier op dit moment onder controle. Er is nog een paar centimeter marge voor het water de zandzakjes bereikt.
 • Enkele tuinen in de Ernest Claesstraat hebben wateroverlast, op dit moment bereikt dit water de huizen niet.
 • In een aantal straten in Zichem komt het kwelwater hoog. Deze nacht ontving de brandweer ook een oproep over een kelder die water maakte, maar ondertussen is dit onder controle.
 • Inwoners die zandzakjes nodig hebben, kunnen contact opnemen met het stadsmagazijn via 013 67 95 60. Brandweer of politie komt dan ter plaatse om te beoordelen of en hoeveel zandzakjes er nodig zijn. Zo kunnen we de beschikbare voorraad zandzakjes optimaal inzetten om die huizen te beschermen die het effectief nodig hebben.
 • Ale betrokken diensten volgen de situatie op de voet, aldus de burgemeester. Van zodra er meer nieuws is en wij een nieuwe stand van zaken kunnen geven, zal deze info via onze kanalen (Facebook, website en Hoplr) verspreid worden.
 • Hopelijk brengt het droge weer snel beterschap!

Update 17.07 - 22.30 uur

 • De stedelijke crisiscel is om 20 uur samengekomen om de situatie te bespreken en nieuwe beslissingen te nemen. Aan de Watermolen in Zichem werd op de rechteroever van de Demer een tuimeldijk afgegraven over een lengte van ongeveer 40 meter. Dit is geen echte bres, maar een afschuining van de oever van ongeveer 40 centimeter, waardoor het water gecontroleerd kan overlopen in de Kloosterbeemden. Dit is een enorm groot broekengebied tussen Testelt en Averbode, waar heel wat water in gebufferd kan worden zonder woningen in gevaar te brengen. De politie patrouilleert vannacht regelmatig  o.m.  in de Elzenstraat, Klein Broekstraat, Mortelbroekstraat, Martensstraat en Heidedijk om de waterstanden in het oog te houden zodat de inwoners daar zich niet ongerust hoeven te maken.
 • Het is voor ieders veiligheid niet toegelaten om te wandelen of te fietsen langs de Demer tussen Zichem en Testelt, aldus de burgemeester.
 • De Demerpaden zijn uitsluitend toegankelijk voor de hulpdiensten. Om de hulpdiensten toe te laten hun werk te kunnen doen wordt een oproep gedaan aan eventuele ramptoeristen om weg te blijven.
 • Alle betrokken diensten volgen de situatie op de voet. Van zodra er meer nieuws is en wij een nieuwe stand van zaken kunnen geven, zal deze info via onze kanalen (Facebook, website en Hoplr) verspreid worden.
 • Hopelijk brengt het droge weer snel beterschap!

Update 17.07 - 18.00 uur

 • De wachtbekkens in het Schulensbroek en het Webbekomsbroek zijn zo goed als verzadigd. De Demer moet bijgevolg alle water van de bovenliggende gebieden opvangen. Dit gebeurt op een gecontroleerde manier, dit wil zeggen zonder dat er woningen getroffen worden. Vermits de Demer meer water moet afvoeren, stijgt het waterpeil. Het peil van de Demer is sinds deze namiddag dan ook geëvolueerd van 18m61 tot 18m65 ter hoogte van Zichem. De Vlaamse Waterweg, beheerder van de Demer, voert deze operatie uit in overleg met de stedelijke crisiscel en de diensten van de gouverneur.
 • De burgemeester heeft de gemeentelijke crisiscel zonet in spoed samengeroepen om een aantal dringende beslissingen te nemen. De dijk, die loopt  van de nieuwe erfgoedbrug aan de Hemmekes tot aan de Ernest Claesstraat, wordt verhoogd en verstevigd  met zandzakjes door de stadsdiensten en de brandweer.
 • Indien nodig wordt er, in samenspraak met de diensten van de gouverneur,  een gecontroleerde bres gemaakt in de Demer (rechteroever) aan de Watermolen in Zichem. Dit om de Kloosterbeemden, gelegen tussen Testelt en Averbode, aan te spreken voor de berging van water. Zo kunnen Zichem en meer bepaald de huizen langs de Ernest Claesstraat gevrijwaard worden van wateroverlast.
 • De burgemeester en de stedelijke crisiscel volgen de situatie nauwgezet op en staan voortdurend in overleg met de Vlaamse Waterweg en de diensten van de gouverneur. De volgende vergadering van de crisiscel staat gepland voor 20 uur deze avond.

Update 16.07 - 16.20 uur

 • Het grootste gevaar is geweken. Het peil van de Demer in Zichem en Testelt stijgt nog, maar langzaam. De waakdrempel werd overschreden maar er wordt geen grote stijging meer verwacht. Het Webbekomsbroek wordt versneld gevuld om het peil van de Demer zoveel mogelijk stabiel te houden. Het is momenteel dan ook (nog) niet nodig om de Demerdijk af te graven ter hoogte van Zichem om de Demerbroeken aan te spreken voor de berging van water.
 • Door het hoge peil van de Demer zijn de kleppen in de Ernest Claesstraat In Zichem tussen de twee Demerbruggen nog steeds dicht. De brandweer pompt het rioleringswater in de Demer om de woningen daar te vrijwaren. Dat zal nodig zijn tot het peil van de Demer zakt onder de 18m50 (nu 18m56).
 • In Testelt geraakt de Mertenloop haar water niet kwijt door het hoge niveau van de Demer. Daarom blijft de Hanenberg zeker al het hele weekend afgesloten voor verkeer. Er is een omleiding voorzien via Pastoriestraat/Plaats Vondel en Rode/Kattestraat.

Update 16.07 - 9.40 uur

 • Het waterpeil van de Demer wordt nauwlettend opgevolgd door de VWW en de provincie. Onze stadsdiensten en brandweer blijven paraat.
 • Alleen de Hanenberg blijft afgesloten voor het verkeer, er is een omleiding via Rode, Kattestraat en via Pastoriestraat, Paats Vondel.

Update 15.07 - 20.00 uur

 • De Demer in Zichem flirt met het alarmpeil (18m50). De kans is reëel dat dit alarmpeil de komende uren bereikt wordt. Indien dit het geval zou zijn, zal i.s.m. de Vlaamse Waterweg de Demerdijk op de rechteroever ter hoogte van Zichem  over een 50-tal meter een 40 cm afgegraven worden zodat de bergingscapaciteit van de Demerbroeken kan aangesproken worden. Zo kunnen woningen beschermd worden en kunnen de grachten hun water kwijt in de Demer. Dit scenario ligt klaar.

Update 15.07 - 15.50 uur

 • Om iedereen de kans te geven om zandzakjes te komen afhalen, is het stadsmagazijn vandaag geopend tot 18 uur in plaats van tot 16 uur. 
 • Wij roepen iedereen op om niet door een afgesloten straat te rijden. Dat duwt het water alleen nog meer richting de huizen.

Update 15.07 - 13.50 uur

Volgende straten zijn uit voorzorg afgesloten:

 • Hanenenberg
 • Biezebeemben

Update 15.07 - 13.00 uur

Het noodweer zorgt voor heel wat problemen; zo ook in Scherpenheuvel-Zichem. De situatie is grotendeels onder controle. De brandweer en de stadsdiensten zijn paraat op het terrein.

 • Het alarmpeil van de Demer werd nog niet bereikt - de VMM raadt aan waakzaam te zijn gezien nog meer regen wordt verwacht.
 • We onderhouden contacten met de VMM en volgen de situatie in de Demervallei nauwgezet op.
 • Volg de waterstanden via www.waterinfo.be.
 • Onze brandweerpost in Scherpenheuvel meldt een 20-tal oproepen voor onze stad Scherpenheuvel-Zichem. Het gaat dan vooral om ondergelopen kelders of dreiging van wateroverlast.
 • Uit voorzorg werden Steenweg op Diest en Ballaarstraat afgesloten.

Wij danken alle hulpdiensten, stadsdiensten en inwoners voor het geleverde werk en wensen iedereen die getroffen is door het noodweer veel moed.